The Alliance of Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia and XAMK offers free coder training.

Learn more about our courses!

Learn more about our courses!

Do you want our help to choose your studies? Answer 7 questions and you will get our recommendation immediately.

Open the survey

Haluatko koodariksi – koodarin työelämätaidot tiivistäen

Kaikille muille paitsi korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille avoinna olevat AMKoodari opinnot tarjoavat koodauksesta kiinnostuneille joustavan ja turvallisen tavan rakentaa osaamistaan - aloittelijasta hieman edistyneempäänkin. Tarjolla olevia opintoja on jaoteltu valmiiksi opiskeltavan aiheen kuin opintojen haastavuusasteen mukaisesti. Koska opinnoista saa opintopisteitä niin nämä voidaan myöhemmin tietenkin jatkossa lukea myös osaksi tutkinto-opintoja. Yleisesti AMKoodari siis tarjoaa helpon tavan lähteä kokeilemaan ICT alan opintoja ammattikorkeakoulussa.

Koodauksen opiskelussa on helppoa tarttua ajatukseen siitä, että jokin tietty kieli itsessään takaisi menestystä työmarkkinoilla. Vaikka ohjelmointikieliin ja teknologiaan liittyvä ns. kova tekninen osaaminen onkin alalla todella tärkeää, todellisten työelämätaitojen kehittämisessä on kyse muistakin asioista kuin pelkästään tästä.

Tässä tekstissä käsittelen hyvin lyhyesti sitä mitä taitoja teknologian opiskelun rinnalla alalle haluavan kannattaa lähteä harjoittamaan, ja mihin asioihin siis ehkäpä kannattaa kiinnittää huomiota ohjelmointiopintojen ohella. Aloitetaan aivan perusteista, ja puhutaan tässä kirjoituksessa jostain muusta kuin ohjelmointikielen rakenteiden opiskelusta (kieliä kun pääsee opiskelemaan jatkuvasti).

Mitä taitoja menestyksekkäältä koodarilta vaaditaan?

Käytettävien kielten tuntemuksen lisäksi yksi tärkeimmistä koodaukseen liittyvistä perustaidoista on kyky ratkoa ongelmia. Sen voisi sanoa olevan jopa perusedellytys koodarin hommissa työskentelylle. Ohjelmoinnin alkutaipaleella tätä taitoa kannattaakin alkaa harjoittamaan heti kun valitun ohjelmointikielen perusteet ovat hallussa. Tietorakenteiden ja algoritmien tuntemus auttaa itse kielen opiskelun näkövinkkelistä. Aloittelijan kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota näihin kahteen aihealueeseen kieltä opetellessaan. Ongelmanratkaisuun liittyviä taitoja voi harjoittaa turvallisesti AMKoodari opintojaksoilla ohjaavan opettajan avulla. Tämän lisäksi kannattaa itsenäisemmin tutustua eri sivustojen, kuten vaikkapa HackerRank tai TopCoder, tarjoamiin koodausongelmiin.

Teknologinen osaaminen muuttuu jatkuvasti

Koodaamisesta kiinnostuneen on oleellista kehittää teknologisia taitojaan mahdollisimman laaja-alaisesti. Tämä tekee työskentelystä tehokkaampaa, mutta mahdollistaa myös laajempien ja luotettavampien ratkaisujen kehittämisen. Aloittelijalle oleellista on kehittää riittävä teknologinen pohjatietämys alalta, varsinkin siihen sovellusalueeseen liittyen mikä itseä kiinnostaa eniten. Jatkuva teknologisten taitojen päivittäminen on tärkeää kuten myös ymmärrys siitä, että kukaan meistä ei voi tietää kaikkea. Joukossa on siis voimaa!

Työyhteisötaidot ovat koodareilla elinehto

Tästä päästäänkin kolmanteen tärkeään osa-alueeseen, eli työyhteisötaitoihin. Koodaaminen, vaikka se alkuun yksilötyöltä vaikuttaisikin, on todellisuudessa lähes aina tiimityötä. Laadunvarmistusta tehdään tiimeissä toisten koodia katselmoiden. Palautetta pitää siis pystyä antamaan kehittävällä tavalla, samoin kuin myös ottamaan vastaan. Ongelmanratkaisukin nopeutuu jos voi kysyä kaverilta – joskus samaa koodinpätkää jopa kehitetään kollegan kanssa saman ruudunkin äärellä (team programming). Ja toisaalta, hyvin harvasta ohjelmistoprojektista tulee ilman asiakasta mitään. Näitä taitoja harjoitellaan AMKoodari opinnoilla ryhmissä tehtävien töiden kautta.

Liiketoimintaosaaminen liittyy lähes kaikkeen

Aivan lopuksi nostaisin esille osaamisalueen jota ei välttämättä tule heti ajatelleeksi koodauksen osana: liiketoimintaosaaminen. Verkkosivustoja suunniteltaessa pitää ottaa huomioon niin käyttäjäkokemukseen liittyvät seikat, kuten myös verkkosivuston tilanneen yrityksen muut liiketoiminnalliset tarpeet. Ohjelmistoilla tuetaan usein jonkin tietyn liiketoimintamallin toteuttamista, tai ratkotaan joitain tiettyjä asiakkaan liiketoimintaan liittyviä ongelmia. Tällöin sovellusta kehittävien koodareitten on hyvä ymmärtää asiaa myös asiakkaan näkökulmasta.

Tapani Honkanen
lehtori
tietojenkäsittely
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Lue aiheesta lisää HAMKin tietojenkäsittelyn lehtorin Tommi Saksan blogitekstistä Paras ohjelmointikieli ohjelmoinnin opiskelun aloittamiseen (HAMK Unlimited -julkaisuportaali)

Back to frontpage

The training is financed by:
Ministry of Education and Culture

Privacy Policy