The Alliance of Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia and XAMK offers free coder training.

Learn more about our courses!

Learn more about our courses!

Do you want our help to choose your studies? Answer 7 questions and you will get our recommendation immediately.

Open the survey

AMKoodari-osaamismerkillä viestit kätevästi osaamisestasi

Aktiivisille AMKoodari-opintojaksojen suorittajille myönnetään anomuksesta osaamismerkki.
Osaamismerkki myönnetään 30 opintopisteestä ja siinä huomioidaan suoritukset kaikkiin viiteen ammattikorkeakouluun (Metropolia, Laurea, Haaga-Helia, Hamk ja Xamk).

Osaamismerkki (Open Badge) on organisaation tai yksilön luoma ja myöntämä digitaalinen suositus jolla tunnustetaan ja tunnistetaan merkin saajan taidot, osaaminen ja saavutukset. Osaamismerkkejä voi kätevästi lisätä esimerkiksi CV-asiakirjaan, henkilökohtaiseen portfolioon ja jakaa vaikka erilaisiin internetin palveluihin.

AMKoodarin osaamismerkki sisältää itse tunnuksen lisäksi myös tekstiä (katso kuva AMKoodarin osaamismerkistä).

AMKoodari-osaamismerkin havainnekuva

Jos olet jo suorittanut vähintään 30 opintopistettä, hae AMKoodari-osaamismerkki e-lomakkeella!

Kun suoritukset on tarkistettu, saat sähköpostin myönnetystä merkistä, joka tulee ottaa vastaan seitsemän päivän kuluessa.

Kursseja ehtii vielä suorittamaan hyvin. AMKoodari-hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Back to frontpage

The training is financed by:
Ministry of Education and Culture

Privacy Policy