The Alliance of Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia and XAMK offers free coder training.

Learn more about our courses!

Learn more about our courses!

Do you want our help to choose your studies? Answer 7 questions and you will get our recommendation immediately.

Open the survey

AMKoodari-opintoihin päädytään erilaisten unelmien kautta

Haaga-Helian kolmas hakukierros AMKoodari-opintoihin päättyi elokuun alkupuolella. Saimme yhteensä 656 ilmoittautumista opintopoluillemme ja otimme sisään lopulta 250 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä vuoden kestäviin opintoihin. Etenkin opintopolut, joilla ei tarvita aiempaa koodauskokemusta, olivat hyvin suosittuja. Naisten osuus hakijoista on ollut kaikilla hakukierroksilla suurempi kuin miesten.

Koodaus kiinnostaa yhä useampaa taustasta riippumatta

Opiskelijoille lähetettiin alkukysely, jonka avulla saimme lisätietoa heidän taustoistaan. Kyselyn perusteella Haaga-Helian elokuussa 2020 aloittaneesta ryhmästä 66 prosenttia opiskelee työn ohella, 27 prosenttia on työnhaussa ja loput ovat yrittäjiä tai työvoiman ulkopuolella. Opiskelijoista yli puolella on korkeakoulututkinto.

Suurin osa Haaga-Helian AMKoodari-opinnoista ei vaadi aiempaa koodausosaamista. Elokuussa aloittaneesta ryhmästä kaksi kolmasosaa ei olekaan koodannut koskaan aiemmin. Eniten opintojen pariin toi halu kehittyä ammatillisesti, mielenkiinto aiheeseen ja ammattialan vaihto. Koodausosaamisesta toivotaan myös apua työllistymiseen. Näitä sivutoimiseksi katsottavia opintoja voikin tietyin ehdoin suorittaa työnhaun ohella ilman että ne vaikuttavat työttömyysetuuksiin.

Haaga-Helian neljä opintopolkua eroavat profiileiltaan

Toimi tehokkaasti verkossa -opintopolulla opitaan rakentamaan houkuttelevat verkkosivut tai verkkokauppa, koodaamaan HTML:llä, CSS:llä ja Javascriptilla sekä Wordpress-julkaisujärjestelmän käyttöä. Opintopolulla ei tarvita aiempaa koodauskokemusta ja se sopii esimerkiksi yrittäjille, digitaalisen markkinoinnin ammattilaisille ja yhdistysten ja järjestöjen aktiiveille.

Alkukyselyn perusteella polun opiskelijat toi opintojen pariin etenkin halu kehittyä ammatillisesti ja mielenkiinto aiheeseen. Myös oman yrityksen perustaminen kiinnostaa polun opiskelijoita enemmän kuin muilla Haaga-Helian AMKoodari-opintopoluilla opiskelevia. Suurimmalla osalla ei ole aiempaa koodauskokemusta.
Tyypillinen opiskelija: Nainen, jolla ei ole aiempaa koodauskokemusta. Työkokemusta myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun alueelta, ollut työelämässä alle yhdeksän vuotta. Haluaa kehittää verkkosivuihin ja -kauppoihin liittyvää osaamistaan ja harkitsee oman yrityksen perustamista.

Minustako koodari -opintopolulla opitaan keskeisiä koodaustaitoja. Java ja SQL ovat IT-maailmassa laajasti käytössä ja niiden hallitseminen antaa hyvän pohjan ohjelmointiuraa suunnittelevalle. Opintopolun vaatimuksena on hyvät matemaattiset ja loogisen ajattelun taidot ja se sopii hyvin ohjelmointiuraa harkitsevalle ja jokaiselle, joka haluaa oppia keskeisiä ohjelmointitaitoja.

Tämä opintopolku kiinnosti hakijoita kaikkein eniten. Alkukyselyn perusteella opintopolun opiskelijoita kiinnostaa etenkin ammattialan vaihto. Opintopolku ei edellytä tietynlaista koulu- tai koodaamistaustaa ja uudesta ryhmästä suurin osa ei olekaan koodannut koskaan aiemmin.
Tyypillinen opiskelija: Nainen, jolla on toisen asteen tutkinto ja joka harkitsee vakavasti ammattialan vaihtoa pois teollisuus/tehdas/ravintolatoiminnoista. Ei ole koodannut aiemmin, mutta kokee ohjelmoinnin kiinnostavaksi.

Moderni web- ja mobiilikehitys -opintopolulla opitaan hyödyntämään JavaScriptiä nykyaikaisten web- ja mobiilisovellusten rakentamisessa. Polulla aloitetaan JavaScriptin, HTML:n ja CSS:n peruskäytöstä ja edetään vähitellen edistyneempiin kehitysympäristöihin kuten React ja React Native.

Opintopolun vaatimuksena on hyvät ohjelmointitaidot jollakin muulla kuin JavaScriptillä, minkä takia polulle olikin vähiten hakijoita. Sisään mahtuneista opiskelijoista suurella osalla oli aiempaa koodausosaamista. Alkukyselyn perusteella tämän opintopolun opiskelijoita kiinnostaa etenkin työllistyminen ja ammatillinen kehitys ja puolet polun opiskelijoista hakeekin aktiivisesti töitä. Tyypillinen opiskelija: Mies, jolla on toisen asteen koulutus ja joka on harrastanut koodaamista jonkin verran. Etsii töitä ja toivoo työllistyvänsä opintojen kautta päivittyvien ohjelmointitaitojen avulla.

Menestyvä liiketoiminta tukeutuu tiedon analysointiin ja tekoälyyn -opintopolulla päivitetään liiketoimintaan liittyvää teknologista osaamista. Polulla opitaan tehokkaammaksi käyttämällä Excelin ohjelmointiominaisuuksia ja tutustutaan tekoälyn mahdollisuuksiin liiketoiminnan prosessien kehittämisessä sekä laadukkaaseen data-analytiikkaan. Opintopolun vaatimuksena on korkeakoulututkinto tai työkokemusta esimerkiksi rahoituksen tai taloushallinnon alalta ja se sopii asiantuntijoille, jotka haluavat päivittää teknologiaosaamisensa ajan tasalle.

Alkukyselyn perusteella opintopolun opiskelijat istuvat hyvin polun profiiliin, sillä 80 prosenttia opiskelijoista on työelämässä ja melkein kaikilla on alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Opintopolun opiskelijat toi opintojen pariin halu kehittyä ammatillisesti ja mielenkiinto aiheeseen. Tyypillinen opiskelija: Nainen, joka opiskelee oman päivätyönsä ohella ja haluaa kehittää omaa teknologista osaamistaan. Taustalla ammattikorkeakoulututkinto, ei ole koodannut aiemmin.

Mikä on sinun unelmasi?

Haaga-Helian seuraava AMKoodari-haku on marraskuussa 2020 tammikuussa 2021 alkaville opintopoluille. Kannattaa miettiä etukäteen, mikä opintopoluista tukee omia tulevaisuuden tavoitteita parhaiten ja hakea mukaan heti haun avautuessa, sillä paikat menevät todella nopeasti.


Teksti: Tuuli Itkonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Back to frontpage

The training is financed by:
Ministry of Education and Culture

Privacy Policy