The Alliance of Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia and XAMK offers free coder training.

Learn more about our courses!

Learn more about our courses!

Do you want our help to choose your studies? Answer 7 questions and you will get our recommendation immediately.

Open the survey

Joustavasti etäopiskellen koodauksen maailmaan

Toista vuotta lukio-opintoja Tampereella suorittava Antti Hernesniemi opiskeli kesän aikana AMKoodari-opinnoista Ohjelmoinnin perusteet, ja tarkoituksena on syksyn mittaan syventää koodausosaamista oerehtymällä tietokantoihin ja Python-ohjelmointikieleen. ”Ensimmäinen kosketus opintoihin oli hyvin organisoitu, joten mielenkiinto oman perusosaamisen lisäämiseen tuntui luontevalta jatkumolta”, sanoo Hernesniemi.

Antti Hernesniemi AMKoodari-opiskelija

Keväällä omissa opiskeluissa siirtyminen etäopetukseen auttoi jonkin verran itsenäisen työskentelyn suunnittelua ja hallintaa kesällä, vaikkei Antilla sen suurempaa aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta ollutkaan. Samankaltaisuudet lukion järjestelmiin verrattuna, aikaisempi ohjelmointitausta ja nopeasti saatu palaute tehtävistä helpottivat myös tekemistä. Yllättäväksi Hernesniemi on kokenut sen, miten hyvin opinnoista pystyy suoriutumaan, vaikka takana on vasta opiskelua perus- ja toisella asteella.


Somekanavien kautta ongelmanratkaisun kimppuun uusien näkökulmien avulla


”Näin Xamkin Instagramissa julkaisun pelikehittämisen opinnoista, jonka myötä päädyin perehtymään muuhun tarjontaan löytäen AMKoodari-opinnot ja päätin ilmoittautua mukaan kokeilemaan”, toteaa Hernesniemi valintaansa suorittaa opintoja juuri Xamkissa. Tärkeimpänä oppina tähän mennessä on ollut uusien ajattelutapojen ja näkökulmien huomiointi ratkoessa erilaisia ohjelmointitehtäviä. Opiskelun Hernesniemi on kokenut rennoksi ja mukavaksi, sillä opintojaksolle on varattu hyvin aikaa tehtävien suorittamiseen ja vastuu aikataulujen noudattamisesta on itsellä. Tulevaisuudessa siintävät tavoitteet päästä opiskelemaan insinööriksi sähkö- tai konetekniikan maailmassa.

Hernesniemi suositteleekin AMKoodari-opintoja kaikille, joilla on aikaa ja halua oppia uutta. Opinnoissa pääsee oppimaan ja kokemaan mielenkiintoisia asioita, ja saaduista uusista näkemyksistä voi olla hyötyä yllättävissäkin paikoissa.

Tulevana vuonna tarjolla laaja paketti ohjelmointiosaamista

Kiinnostus AMKoodari-opintoja sekä alaa kohtaan on kasvanut, ja opiskelijat ovat halukkaampia suorittamaan suurempia kokonaisuuksia. Näin ollen vuoden 2021 alusta Xamk tarjoaakin AMKoodari-opiskelijoille mahdollisuuden hakeutua laajempaan 50 opintopisteen kokonaisuuteen. Kevätlukukaudella on mahdollisuus suorittaa Ammattiohjelmoijan perusosaaminen 25 opintopisteen laajuisena, ja syyslukukaudella Sovellusohjelmoinnin paketti, joka tuo loput 25 opintopistettä. Tämä 50 opintopisteen kokonaisuus on tarkoitettu etenkin heille, jotka ovat kiinnostuneita jatkamaan opintojaan tutkintopuolelle, ja näin hankkimaan myös valmiudet siihen.

Tuleva kevät tuo paljon uutta tarjontaa myös digitaalisesta liiketoiminnasta kiinnostuneille. Esimerkiksi datan analysointiin ja prosessien hallintaan on tulossa uusia opintoja. Myös kestosuosikit jatkuvat entiseen tapaan tulevana vuonnakin. Osaamismerkin myötä opiskelijat ovat halukkaita suorittamaan suurempiakin kokonaisuuksia, ja niiden rakentamiseen tarjotaan mielellään apua, vinkkaa koulutussuunnittelija Marjo Puikkonen. Uusille opiskelijoille olemme tarjonneet tänä syksynä myös onlinetutorointia, joka on helpottanut paljon opintojen aloittamista. Onlinetutoroinnissa tutustutaan ennakkoon Xamkin järjestelmiin, ja käydään läpi tärkeimpiä opiskelijan työkaluja sekä samalla on mahdollisuus kysellä mieltä askarruttavista asioista. Uusia opiskelijoita kannustetaankin rohkeasti kokeilemaan AMKoodari-opintoja.

AMKoodari on vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Metropolia ja Xamk. Tutustu tarkemmin xamk.fi/amkoodari sekä amkoodari.fi

Back to frontpage

The training is financed by:
Ministry of Education and Culture

Privacy Policy