The Alliance of Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia and XAMK offers free coder training.

Learn more about our courses!

Learn more about our courses!

Do you want our help to choose your studies? Answer 7 questions and you will get our recommendation immediately.

Open the survey

Could I be a programmer? - Study Module
Study module content
Study programmes

Basics of html & CSS

You are able to structure and style a website using HTML and CSS. You know how to build, modify and layout content elements on a website. 
 

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 24.1.2021 mennessä

Teaching period: 1.2.-30.4.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

C Programming

Understanding procedural programming. Elements of a program (C): variables, constants, types, expressions, arrays, control structures, input and output, sub programs and parameters

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

C# -ohjelmoinnin perusteet

Johdanto C#-kieleen, ohjelman perusrakenne, tietotyypit, operaattorit, valintalauseet, toistolauseet, poikkeukset, taulukot, olio-ohjelmoinnin perusteet, monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa, merkkijonon käsittely, tiedostojen käsittely

ECTS credits: 4

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

C++ olio-ohjelmointi

Opiskelija tuntee C++-kielen ja sen erityispiirteet olio-ohjelmoinnissa. Opiskelija osaa määritellä luokan, luoda olion ja kirjoittaa koodia, jossa oliota käytetään. Opiskelija osaa olioiden välisen yhteistyön, periytymismekanismin ja pystyy hyödyntämään dynaamista sidontaa. Opiskelija osaa käyttää operaattorifunktioita.

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

C-ohjelmointi

Algoritminen ajattelu. Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C): syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne, aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Digistartti

Digistartti -perehdytyksen tavoitteena on avata ovia Haaga-Helian digitaalisiin opiskeluympäristöihin jo ennen opintojen alkamista. Opinnoissa digitaaliset ympäristöt ja välineet toimivat yhdessä opettajan tai ohjaushenkilöstön antaman opetuksen ja ohjauksen kanssa.

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Kevät 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Fundamentals of RESTful API Design

The goal of this course is for the student to be familiar with APIs, The concept of API design and what is essential of an API-based solution.

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 23.11-6.12.2020

Teaching period: 1-3.2021

Education is organised by:
Laurea

More information on university’s website

Introduction to C#

Introduction, NET Framework and Visual Studio Community, Writing C# programs,
Variables, datatypes and operators,  Conditional statements, Loops, Lists and arrays
Using files, Object-oriented programming.

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Introduction to Java Programming

First part of the course deals with basics of Java programming and the second part introduces students to concepts of object-oriented programming.

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Introduction to Kotlin

Introduction, The First Kotlin Program, Data Types & Variables & Operators, Arrays,
Conditional Statement, Loops u, Functions, Debugging, Classes, Collections, 
Error Handling, File Handling.

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Johdatus graafisen käyttöliittymän ohjelmointiin

Opitaan toteuttamaan työpöytäsovelluksia. Käytettävät tekniikat ja ympäristöt: C# ohjelmointikieli, Microsoft Visual Studio.

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 11.1. - 12.03.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Johdatus ohjelmointiin

Tutustut algoritmisen ajattelun periaatteisiin. Osaat ohjelmoida yksinkertaisen ohjelman C# ohjelmointikielellä. Tunnistat C# ohjelmointikielellä kirjoitetuista ohjelmista perustoimintoja ja rakenteita. Ymmärrät, mitä on ohjelmointi, mihin ohjelmointitaitoja tarvitaan ja mitä ohjelmoimalla voidaan toteuttaa.
 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 27.12.2020 mennessä

Teaching period: 11.1.-30.4.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Mastering Version Control with Git

Student will be familiar with the concept of Version Control and the advantageous of using such systems in software development. Git is one of the most powerful and popular version control system. Student will get familiar with Github as a web-based Git repository hosting service. 

ECTS credits: 6

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 24.11.-7.12.2020

Teaching period: 14.12.-31.5.2021

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

MongoDB

Student will be able to design and implement a NoSQL database with MongoDB. Student will understand different types of database systems and be able to pick the best option for data storage according to the structures and usages of the data in a project.

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 24.11.-7.12.2020

Teaching period: 14.12.-31.5.2021

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Ohjelmistokehityksen työkalut

The course includes lectures on version control, software engineering and development process, agile software development, project management, requirement engineering and software specification document.
 

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.02.- 28.02.2021

Teaching period: 15.3. - 7.5.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Ohjelmistokehitys

Opintojaksolla tutustutaan ketterän ohjelmistokehityksen periaatteisiin. Siihen liittyy erilaisten  projektinhallintamenetelmien tunteminen, versionhallinnan käytön omaksuminen sekä testauksen perusteet. Käytetyttävät menetelmät: mm. Scrum ja Git.
 

 

ECTS credits: 4

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 11.1. - 12.03.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Ohjelmistotestaus

Ohjelmistotestaus on yksi oleellinen ohjelmistotuotannon osa-aluea joka yhdistelee monenlaisia tekniikoita laadukkaiden ohjelmistotuotteiden tuottamiseksi. Asiakkaalle se usein toimii varmistuksena siitä että tuote voidaan ottaa käyttöön. Opinnolla perehdytään ohjelmistotestaukseen käytännössä erilaisten harjoitusten kautta.
 

ECTS credits: 4

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.02.- 28.02.2021

Teaching period: 15.3. - 7.5.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Ohjelmoinnin perusteet

Yksinkertaisen ohjelman ohjelmointi ohjelmointikielellä. Perustoimintojen ja rakenteiden tunnistaminen. Ohjelmoinnin perusrakenteet ja ratkaisut yleisiin ohjelmointiongelmiin. JavaScript -ohjelmointikieli.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop, 31.5.2021 mennessä

Teaching period: 1.2.-31.8.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Ohjelmoinnin perusteet

Sisältö: muuttuja, taulukko, peräkkäis-, ehto- ja toistorakenteet, käyttäjän syöte, funktiot, virheenkäsittely, tekstitiedostojen käyttö. Käytettävät tekniikat ja ympäristöt: Java, Eclipse.

ECTS credits: 4

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 11.1.- 12.03.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Ohjelmoinnin perusteet (Java)

Algoritminen ajattelu. Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (Java): syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne, aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Ohjelmointi 1

Opintojaksolla syvennetään ohjelmoinnin perusosaamista ja tutustutaan Java-ohjelmointikielen käyttöön.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Kevät 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Ohjelmointi 2

Opintojaksolla syvennetään olio-ohjelmoinnin perusosaamista ja tutustutaan palvelinohjelmointiin Java-ohjelmointikielellä. Verkkosovellus (servlet, JSP, JSTL), tietokantaohjelmointi (JDBC), yksikkötestauksen alkeet, versionhallinnan alkeet, verkkosovelluksen MVC-malli.

  

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Syksy 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Olio-ohjelmointi (C#)

Ohjelmointiympäristöön tutustuminen (Visual Studio/Visual Studio Code), perusteiden kertaus, merkkijonojen käsittely, luokkien ja olioiden käsite, valmiiden luokkien käyttäminen, omien luokkien luominen, perintä, kapselointi ja luokkien yhdistäminen.
 

ECTS credits: 4

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Contact studies/Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 11.1. - 12.03.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Orientaatio digitaalisiin palveluihin

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa digitaalisen palvelun mahdollisuudet, ymmärtää käyttökokemuksen ja käytettävyyden merkityksen, osaa suunnitella ja toteuttaa käyttöliittymän ja osaa analysoida digitaalista palvelua.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Kevät 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Orientaatio ohjelmistotuotantoon

Opintojaksolla luodaan yleiskuva ohjelmistotuotannosta ja ohjelmoinnin perusteista, toteutetaan yksinkertaisia selainohjelmoinnilla toteutettuja toimintoja, käytetään verkkosivujen toteutukseen tarvittavaa kehitysympäristöä ja hyödynnetään teknistä dokumentaatiota ongelmanratkaisussa.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Kevät 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Palvelinohjelmointi

Toteutuksessa käytetään Java ohjelmointikieltä ja opitaan toteuttamaan Java servlettejä, jotka käyttävät MySQL-tietokantaa ja toimivat Googlen App Engine Standard ympäristössä. Sovellukset toteutetaan Maven projekteina.
 

ECTS credits: 6

Teaching language: English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.02.- 28.02.2021

Teaching period: 15.3. - 7.5.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

PHP-ohjelmointi

Ohjelmoinnin perusrakenteet PHP–ohjelmointikielellä. Rakenteiden soveltaminen verkkosovelluksen palvelinpään toteutuksessa. Tietokannan huomioiminen ohjelmassa. Sessionhallinta PHP-sovelluksessa

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop, 24.10.2021 mennessä

Teaching period: 1.2.-30.11.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Python Programming

Introduction to Python language, Basics of Python, If-elif-else, loops, files in Python language, functions, modules, exception handling, data structures in Python and slicing, object oriented programming

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Python programming and data processing

Upon completing this course the student will be able to explain the basic concepts of programming. The student also knows the fundamental programming structures and their operation. The student is able to write short programs using the Python programming language.

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 27.12.2020 mennessä / until 27.12.2020

Teaching period: 11.1.-30.4.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Python-ohjelmointi

Johdanto Python-kurssille, Python-kielen perusasiat, valintarakenne if-elif-else, toistorakenteet, tiedostot Python-kielessä, alifunktiot, moduulit, virheenkorjaus, tietotyypit ja leikkaukset, oliot

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Scrum and Agile Methodology

This course teaches you how to use agile, scrum and kanban tools as a part of development projects. After passing this course you will be able to join any kind of agile team and engage with the development team more effectively.

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 23.11-6.12.2020

Teaching period: 1-3.2021

Education is organised by:
Laurea

More information on university’s website

Software Testing and Quality Assurance

Testing and Quality assurance is an essential part of the Software Development Process. This course is suitable for beginners who have little or no manual testing experience. By the end of the course, you understand types of testing, creating test cases, bug life cycle, and the tools required for each level.

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 24.11.-7.12.2020

Teaching period: 14.12.-31.5.2021

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Sovelluskehittäjä 50 op

Opintokokonaisuus on jaoteltu keväällä 2021 suoritettavaan 
Ammattiohjelmoijan perusosaaminen -osuuteen (25 op) ja syksyllä 2021 suoritettavaan Sovellusohjelmointi-osuuteen (25 op). Kokonaisuuteen ilmoittaudutaan yhdellä kertaa, ja haku käynnistyy 7.12.2020. Hakuvaiheeseen sisältyy ennakkotehtävä.
 

ECTS credits: 50

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 7.-13.12.2020

Teaching period: 11.1.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

SQL and Relational Databases

After the course, a student has ability to understand and maintain SQL and relational databases

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

SQL ja relaatiotietokannat

Johdatus relaatiotietokantoihin, relaatiomallin perusteita, suunnittelun perusteita, SQL-johdanto, tietokannan luominen ja taulujen rakenne, tiedon lisääminen, tiedon haku: SELECT ja WHERE, lisää relaatiomallista, tietokannan suunnittelua, relaatioista ja näkymistä, normalisointi, hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin ja rakennemäärityksiin.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Tietokannat

Relaatiotietokannan perusteisiin tutustuminen. Relaatiotietokannan luominen ja taulujen lisääminen. Osaat lisätä, muokata ja poistaa tietoja taulusta. Mallintamisen tärkeyden ymmärtäminen ja tietokannan mallinnus käyttäen ER-mallinnusta UML notaatiota. Normalisoinnin vaikutukset.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 24.1.2021 mennessä

Teaching period: 1.2.-30.4.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Tietokannat ja tiedonhallinta

Opintojaksolla käsitellään mm. tietokantaperiaate ja tietokanta-alan keskeiset peruskäsitteet, tietokannanhallintajärjestelmän palvelujen merkitys ohjelmistokehityksessä, tietokannan suunnitteluprosessi sekä tietokantatransaktion periaatteet ja merkitys.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Contact studies/Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Syksy 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

www-sovelluspalvelut

Toteutuksessa käytetään Java ohjelmointikieltä ja opitaan toteuttamaan RESTful Web palveluja (JAX-RS), jotka käyttävät MySQL-tietokantaa ja toimivat Googlen App Engine Standard ympäristössä. Sovellukset toteutetaan Maven projekteina.

ECTS credits: 6

Teaching language: English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.02.- 28.02.2021

Teaching period: 15.3. - 7.5.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Basics of html & CSS

You are able to structure and style a website using HTML and CSS. You know how to build, modify and layout content elements on a website. 
 

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 24.1.2021 mennessä

Teaching period: 1.2.-30.4.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

C Programming

Understanding procedural programming. Elements of a program (C): variables, constants, types, expressions, arrays, control structures, input and output, sub programs and parameters

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

C# -ohjelmoinnin perusteet

Johdanto C#-kieleen, ohjelman perusrakenne, tietotyypit, operaattorit, valintalauseet, toistolauseet, poikkeukset, taulukot, olio-ohjelmoinnin perusteet, monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa, merkkijonon käsittely, tiedostojen käsittely

ECTS credits: 4

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

C++ olio-ohjelmointi

Opiskelija tuntee C++-kielen ja sen erityispiirteet olio-ohjelmoinnissa. Opiskelija osaa määritellä luokan, luoda olion ja kirjoittaa koodia, jossa oliota käytetään. Opiskelija osaa olioiden välisen yhteistyön, periytymismekanismin ja pystyy hyödyntämään dynaamista sidontaa. Opiskelija osaa käyttää operaattorifunktioita.

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

C-ohjelmointi

Algoritminen ajattelu. Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C): syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne, aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Digistartti

Digistartti -perehdytyksen tavoitteena on avata ovia Haaga-Helian digitaalisiin opiskeluympäristöihin jo ennen opintojen alkamista. Opinnoissa digitaaliset ympäristöt ja välineet toimivat yhdessä opettajan tai ohjaushenkilöstön antaman opetuksen ja ohjauksen kanssa.

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Kevät 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Fundamentals of RESTful API Design

The goal of this course is for the student to be familiar with APIs, The concept of API design and what is essential of an API-based solution.

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 23.11-6.12.2020

Teaching period: 1-3.2021

Education is organised by:
Laurea

More information on university’s website

Introduction to C#

Introduction, NET Framework and Visual Studio Community, Writing C# programs,
Variables, datatypes and operators,  Conditional statements, Loops, Lists and arrays
Using files, Object-oriented programming.

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Introduction to Java Programming

First part of the course deals with basics of Java programming and the second part introduces students to concepts of object-oriented programming.

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Introduction to Kotlin

Introduction, The First Kotlin Program, Data Types & Variables & Operators, Arrays,
Conditional Statement, Loops u, Functions, Debugging, Classes, Collections, 
Error Handling, File Handling.

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Johdatus graafisen käyttöliittymän ohjelmointiin

Opitaan toteuttamaan työpöytäsovelluksia. Käytettävät tekniikat ja ympäristöt: C# ohjelmointikieli, Microsoft Visual Studio.

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 11.1. - 12.03.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Johdatus ohjelmointiin

Tutustut algoritmisen ajattelun periaatteisiin. Osaat ohjelmoida yksinkertaisen ohjelman C# ohjelmointikielellä. Tunnistat C# ohjelmointikielellä kirjoitetuista ohjelmista perustoimintoja ja rakenteita. Ymmärrät, mitä on ohjelmointi, mihin ohjelmointitaitoja tarvitaan ja mitä ohjelmoimalla voidaan toteuttaa.
 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 27.12.2020 mennessä

Teaching period: 11.1.-30.4.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Mastering Version Control with Git

Student will be familiar with the concept of Version Control and the advantageous of using such systems in software development. Git is one of the most powerful and popular version control system. Student will get familiar with Github as a web-based Git repository hosting service. 

ECTS credits: 6

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 24.11.-7.12.2020

Teaching period: 14.12.-31.5.2021

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

MongoDB

Student will be able to design and implement a NoSQL database with MongoDB. Student will understand different types of database systems and be able to pick the best option for data storage according to the structures and usages of the data in a project.

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 24.11.-7.12.2020

Teaching period: 14.12.-31.5.2021

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Ohjelmistokehityksen työkalut

The course includes lectures on version control, software engineering and development process, agile software development, project management, requirement engineering and software specification document.
 

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.02.- 28.02.2021

Teaching period: 15.3. - 7.5.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Ohjelmistokehitys

Opintojaksolla tutustutaan ketterän ohjelmistokehityksen periaatteisiin. Siihen liittyy erilaisten  projektinhallintamenetelmien tunteminen, versionhallinnan käytön omaksuminen sekä testauksen perusteet. Käytetyttävät menetelmät: mm. Scrum ja Git.
 

 

ECTS credits: 4

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 11.1. - 12.03.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Ohjelmistotestaus

Ohjelmistotestaus on yksi oleellinen ohjelmistotuotannon osa-aluea joka yhdistelee monenlaisia tekniikoita laadukkaiden ohjelmistotuotteiden tuottamiseksi. Asiakkaalle se usein toimii varmistuksena siitä että tuote voidaan ottaa käyttöön. Opinnolla perehdytään ohjelmistotestaukseen käytännössä erilaisten harjoitusten kautta.
 

ECTS credits: 4

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.02.- 28.02.2021

Teaching period: 15.3. - 7.5.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Ohjelmoinnin perusteet

Yksinkertaisen ohjelman ohjelmointi ohjelmointikielellä. Perustoimintojen ja rakenteiden tunnistaminen. Ohjelmoinnin perusrakenteet ja ratkaisut yleisiin ohjelmointiongelmiin. JavaScript -ohjelmointikieli.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop, 31.5.2021 mennessä

Teaching period: 1.2.-31.8.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Ohjelmoinnin perusteet

Sisältö: muuttuja, taulukko, peräkkäis-, ehto- ja toistorakenteet, käyttäjän syöte, funktiot, virheenkäsittely, tekstitiedostojen käyttö. Käytettävät tekniikat ja ympäristöt: Java, Eclipse.

ECTS credits: 4

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 11.1.- 12.03.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Ohjelmoinnin perusteet (Java)

Algoritminen ajattelu. Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (Java): syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne, aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Ohjelmointi 1

Opintojaksolla syvennetään ohjelmoinnin perusosaamista ja tutustutaan Java-ohjelmointikielen käyttöön.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Kevät 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Ohjelmointi 2

Opintojaksolla syvennetään olio-ohjelmoinnin perusosaamista ja tutustutaan palvelinohjelmointiin Java-ohjelmointikielellä. Verkkosovellus (servlet, JSP, JSTL), tietokantaohjelmointi (JDBC), yksikkötestauksen alkeet, versionhallinnan alkeet, verkkosovelluksen MVC-malli.

  

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Syksy 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Olio-ohjelmointi (C#)

Ohjelmointiympäristöön tutustuminen (Visual Studio/Visual Studio Code), perusteiden kertaus, merkkijonojen käsittely, luokkien ja olioiden käsite, valmiiden luokkien käyttäminen, omien luokkien luominen, perintä, kapselointi ja luokkien yhdistäminen.
 

ECTS credits: 4

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Contact studies/Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 11.1. - 12.03.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Orientaatio digitaalisiin palveluihin

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa digitaalisen palvelun mahdollisuudet, ymmärtää käyttökokemuksen ja käytettävyyden merkityksen, osaa suunnitella ja toteuttaa käyttöliittymän ja osaa analysoida digitaalista palvelua.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Kevät 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Orientaatio ohjelmistotuotantoon

Opintojaksolla luodaan yleiskuva ohjelmistotuotannosta ja ohjelmoinnin perusteista, toteutetaan yksinkertaisia selainohjelmoinnilla toteutettuja toimintoja, käytetään verkkosivujen toteutukseen tarvittavaa kehitysympäristöä ja hyödynnetään teknistä dokumentaatiota ongelmanratkaisussa.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Kevät 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Palvelinohjelmointi

Toteutuksessa käytetään Java ohjelmointikieltä ja opitaan toteuttamaan Java servlettejä, jotka käyttävät MySQL-tietokantaa ja toimivat Googlen App Engine Standard ympäristössä. Sovellukset toteutetaan Maven projekteina.
 

ECTS credits: 6

Teaching language: English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.02.- 28.02.2021

Teaching period: 15.3. - 7.5.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

PHP-ohjelmointi

Ohjelmoinnin perusrakenteet PHP–ohjelmointikielellä. Rakenteiden soveltaminen verkkosovelluksen palvelinpään toteutuksessa. Tietokannan huomioiminen ohjelmassa. Sessionhallinta PHP-sovelluksessa

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop, 24.10.2021 mennessä

Teaching period: 1.2.-30.11.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Python Programming

Introduction to Python language, Basics of Python, If-elif-else, loops, files in Python language, functions, modules, exception handling, data structures in Python and slicing, object oriented programming

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Python programming and data processing

Upon completing this course the student will be able to explain the basic concepts of programming. The student also knows the fundamental programming structures and their operation. The student is able to write short programs using the Python programming language.

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 27.12.2020 mennessä / until 27.12.2020

Teaching period: 11.1.-30.4.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Python-ohjelmointi

Johdanto Python-kurssille, Python-kielen perusasiat, valintarakenne if-elif-else, toistorakenteet, tiedostot Python-kielessä, alifunktiot, moduulit, virheenkorjaus, tietotyypit ja leikkaukset, oliot

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Scrum and Agile Methodology

This course teaches you how to use agile, scrum and kanban tools as a part of development projects. After passing this course you will be able to join any kind of agile team and engage with the development team more effectively.

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 23.11-6.12.2020

Teaching period: 1-3.2021

Education is organised by:
Laurea

More information on university’s website

Software Testing and Quality Assurance

Testing and Quality assurance is an essential part of the Software Development Process. This course is suitable for beginners who have little or no manual testing experience. By the end of the course, you understand types of testing, creating test cases, bug life cycle, and the tools required for each level.

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 24.11.-7.12.2020

Teaching period: 14.12.-31.5.2021

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Sovelluskehittäjä 50 op

Opintokokonaisuus on jaoteltu keväällä 2021 suoritettavaan 
Ammattiohjelmoijan perusosaaminen -osuuteen (25 op) ja syksyllä 2021 suoritettavaan Sovellusohjelmointi-osuuteen (25 op). Kokonaisuuteen ilmoittaudutaan yhdellä kertaa, ja haku käynnistyy 7.12.2020. Hakuvaiheeseen sisältyy ennakkotehtävä.
 

ECTS credits: 50

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 7.-13.12.2020

Teaching period: 11.1.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

SQL and Relational Databases

After the course, a student has ability to understand and maintain SQL and relational databases

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

SQL ja relaatiotietokannat

Johdatus relaatiotietokantoihin, relaatiomallin perusteita, suunnittelun perusteita, SQL-johdanto, tietokannan luominen ja taulujen rakenne, tiedon lisääminen, tiedon haku: SELECT ja WHERE, lisää relaatiomallista, tietokannan suunnittelua, relaatioista ja näkymistä, normalisointi, hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin ja rakennemäärityksiin.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: non-stop

Teaching period: 31.5.2021 asti

Education is organised by:
Metropolia

More information on university’s website

Tietokannat

Relaatiotietokannan perusteisiin tutustuminen. Relaatiotietokannan luominen ja taulujen lisääminen. Osaat lisätä, muokata ja poistaa tietoja taulusta. Mallintamisen tärkeyden ymmärtäminen ja tietokannan mallinnus käyttäen ER-mallinnusta UML notaatiota. Normalisoinnin vaikutukset.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 24.1.2021 mennessä

Teaching period: 1.2.-30.4.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Tietokannat ja tiedonhallinta

Opintojaksolla käsitellään mm. tietokantaperiaate ja tietokanta-alan keskeiset peruskäsitteet, tietokannanhallintajärjestelmän palvelujen merkitys ohjelmistokehityksessä, tietokannan suunnitteluprosessi sekä tietokantatransaktion periaatteet ja merkitys.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Contact studies/Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Syksy 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

www-sovelluspalvelut

Toteutuksessa käytetään Java ohjelmointikieltä ja opitaan toteuttamaan RESTful Web palveluja (JAX-RS), jotka käyttävät MySQL-tietokantaa ja toimivat Googlen App Engine Standard ympäristössä. Sovellukset toteutetaan Maven projekteina.

ECTS credits: 6

Teaching language: English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.02.- 28.02.2021

Teaching period: 15.3. - 7.5.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

The training is financed by:
Ministry of Education and Culture

Privacy Policy