The Alliance of Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia and XAMK offers free coder training.

Learn more about our courses!

Learn more about our courses!

Do you want our help to choose your studies? Answer 7 questions and you will get our recommendation immediately.

Open the survey

Intelligent IoT systems - Study Module
Study module content
Study programmes

IoT, Antureiden tekniikka ja suorituskyky

Luodaan katsaus hyvinkin erilaisissa ympäristöissä ja käyttötarkoituksissa käytettäviin anturitekniikoihin ja anturituotteisiin. Antureiden toimintaperiaatteita ja tekniikoita tarkastellaan sillä tarkkuudella, että opiskelija saa perusteet arvioida havaitsemisen, mittaamisen, tunnistamisen, luokittelun, jne. toteutusmahdollisuuksia eri käyttötilanteissa. Suorituskyvyn kannalta tarkastellaan lähemmin muutamia käyttötarkoituksen tai tekniikan perusteella ajankohtaisia anturityyppejä. Antureiden liittämistä digitaalisiin järjestelmiin ja anturitiedon käsittelyä digitaalisissa järjestelmissä käsitellään esimerkkien avulla. Esimerkeissä tulkitaan ja muokataan eri ohjelmointikielillä kirjoitettuja toimintoja. Aikaisempi ohjelmointiosaaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 07.01.-06.02.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

IoT, Architectures

On completing the course the student understands how an Internet of Things system can be build out of devices, software, communication networks, communication protocols, server applications and cloud services. Special attention will be given on scalability from a system of tens of devices and tens of users to a system of thousands of devices and thousands of users. Learning how an Internet of Things system can be build out of devices, software, communication networks, communication protocols, server applications and cloud services. Different options for the architecture of an Internet of Things systems will be studied through real life examples. In the exercises the sensor devices will be simulated in software. The operation of so called Edge Devices and IoT Platform Services will be configured and coded with the same development tools as would be used by most important actors in the IoT market. However, previous knowledge on software development will not be absolutely necessary. 

ECTS credits: 2

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 8.2. - 13.03.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

IoT, Arkkitehtuurit

Opinnon suorittaneella opiskelijalla syntyy käsitys, miten Esineiden Internet -järjestelmät voidaan toteuttaa käyttäen laitteita, ohjelmistoja, tietoliikenneyhteyksiä, tietoliikenneprotokollia, palvelinsovelluksia ja pilvipalveluita. Erityistä huomiota kiinnitetään toteutuksen skaalautumiseen kymmenien laitteiden ja käyttäjien järjestelmistä tuhansien laitteiden ja käyttäjien järjestelmiksi. Esineiden Internet -toteutusten arkkitehtuurin eri vaihtoehtoja käsitellään esimerkkien avulla. Esimerkkijärjestelmän anturilaitteet simuloidaan ohjelmallisesti mutta niin sanotun Edge-tason ja IoT-alustatason toimintoja konfiguroidaan ja ohjelmoidaan samoilla kehitystyökaluilla, joita on käytössä alan merkittävillä toimijoilla. Aikaisempi ohjelmointiosaaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 08.2. - 13.03.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

IoT, Microcontrollers

Micro controller operating principles, interfacing technologies and related programming techniques will be studied during this course. After this course you should be able to evaluate microcontroller solutions on different phases of product development for a smart product. The course gives as well a good starting point for further studies or even a career in designing digital electronics and microcontroller solutions. 
 

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.02.2021 - 28.02.2021

Teaching period: 15.03. - 07.05.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

IoT, Sensor Technologies and Performance

Sensor operating principles and technologies will be studied. The aim is in the knowledge level where it will be possible to evaluate the recognition, identification, categorizing and measuring technologies in different applications. A review on sensor technologies and sensor products for different environments and for different applications will be given. The performance of a few contemporary sensor technologies will be studied. Example cases on interfacing a sensor into a digital system will be given. In example cases the programming code will be studied and modified. Earlier experience in programming will not be absolutely necessary.

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 7.1. - 6.2.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

IoT, Antureiden tekniikka ja suorituskyky

Luodaan katsaus hyvinkin erilaisissa ympäristöissä ja käyttötarkoituksissa käytettäviin anturitekniikoihin ja anturituotteisiin. Antureiden toimintaperiaatteita ja tekniikoita tarkastellaan sillä tarkkuudella, että opiskelija saa perusteet arvioida havaitsemisen, mittaamisen, tunnistamisen, luokittelun, jne. toteutusmahdollisuuksia eri käyttötilanteissa. Suorituskyvyn kannalta tarkastellaan lähemmin muutamia käyttötarkoituksen tai tekniikan perusteella ajankohtaisia anturityyppejä. Antureiden liittämistä digitaalisiin järjestelmiin ja anturitiedon käsittelyä digitaalisissa järjestelmissä käsitellään esimerkkien avulla. Esimerkeissä tulkitaan ja muokataan eri ohjelmointikielillä kirjoitettuja toimintoja. Aikaisempi ohjelmointiosaaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 07.01.-06.02.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

IoT, Architectures

On completing the course the student understands how an Internet of Things system can be build out of devices, software, communication networks, communication protocols, server applications and cloud services. Special attention will be given on scalability from a system of tens of devices and tens of users to a system of thousands of devices and thousands of users. Learning how an Internet of Things system can be build out of devices, software, communication networks, communication protocols, server applications and cloud services. Different options for the architecture of an Internet of Things systems will be studied through real life examples. In the exercises the sensor devices will be simulated in software. The operation of so called Edge Devices and IoT Platform Services will be configured and coded with the same development tools as would be used by most important actors in the IoT market. However, previous knowledge on software development will not be absolutely necessary. 

ECTS credits: 2

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 8.2. - 13.03.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

IoT, Arkkitehtuurit

Opinnon suorittaneella opiskelijalla syntyy käsitys, miten Esineiden Internet -järjestelmät voidaan toteuttaa käyttäen laitteita, ohjelmistoja, tietoliikenneyhteyksiä, tietoliikenneprotokollia, palvelinsovelluksia ja pilvipalveluita. Erityistä huomiota kiinnitetään toteutuksen skaalautumiseen kymmenien laitteiden ja käyttäjien järjestelmistä tuhansien laitteiden ja käyttäjien järjestelmiksi. Esineiden Internet -toteutusten arkkitehtuurin eri vaihtoehtoja käsitellään esimerkkien avulla. Esimerkkijärjestelmän anturilaitteet simuloidaan ohjelmallisesti mutta niin sanotun Edge-tason ja IoT-alustatason toimintoja konfiguroidaan ja ohjelmoidaan samoilla kehitystyökaluilla, joita on käytössä alan merkittävillä toimijoilla. Aikaisempi ohjelmointiosaaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 08.2. - 13.03.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

IoT, Microcontrollers

Micro controller operating principles, interfacing technologies and related programming techniques will be studied during this course. After this course you should be able to evaluate microcontroller solutions on different phases of product development for a smart product. The course gives as well a good starting point for further studies or even a career in designing digital electronics and microcontroller solutions. 
 

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.02.2021 - 28.02.2021

Teaching period: 15.03. - 07.05.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

IoT, Sensor Technologies and Performance

Sensor operating principles and technologies will be studied. The aim is in the knowledge level where it will be possible to evaluate the recognition, identification, categorizing and measuring technologies in different applications. A review on sensor technologies and sensor products for different environments and for different applications will be given. The performance of a few contemporary sensor technologies will be studied. Example cases on interfacing a sensor into a digital system will be given. In example cases the programming code will be studied and modified. Earlier experience in programming will not be absolutely necessary.

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 30.11.2020 - 13.12.2020

Teaching period: 7.1. - 6.2.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

The training is financed by:
Ministry of Education and Culture

Privacy Policy