The Alliance of Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia and XAMK offers free coder training.

Learn more about our courses!

Learn more about our courses!

Do you want our help to choose your studies? Answer 7 questions and you will get our recommendation immediately.

Open the survey

Become an online expert - Study Module
Study module content
Study programmes

Digistartti

Käydään läpi oleellisimpia opiskelussa tarvittavia työkaluja, digitaalisia oppimisympäristöjä sekä käytänteitä.

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 3.8.-16.8.2020

Teaching period: 24.8.-31.12.2020

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Digitekniikat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää valmiita komponentteja digitaalisen palvelun toteuttamisessa, hyödyntää pilvipalveluita digitaalisessa palvelutuotannossa ja toteuttaa digitaalisen palvelun käyttäen ajankohtaisia tekniikoita ja rajapintoja.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 26.10.-18.12.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

E-Markkinointi

e-markkinoinnin rooli ja merkitys osana yrityksen e-liiketoimintaa. Asiakkaiden osto- ja päätöksentekoprosessien tukeminen. Yrityksen toimivat verkkosivut ja miten liikennettä luodaan ja mitataan? Millainen on toimiva verkkokauppa? 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 16.8. mennessä

Teaching period: 26.8.-30.10.2020

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Käyttäjäkokemus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kehittää parempia palveluja tuomalla käyttäjän äänen mukaan palvelukehitykseen: käyttäjän kokemuksen kartoittaminen, käyttäjätiedon analysointi, käyttäjäymmärryksen hyödyntämisen suunnittelu, suunnitelmien testaaminen ja arviointi.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 24.8.-16.10.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Markkinointijuridiikka

Markkinointia koskevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin perehtyminen, Juridiset ammattikäsitteet digitaalisen markkinointiin liittyen. Markkinointiin liittyviä oikeudelliset riskit ja niiden huomioon ottaminen digitaaliseen markkinointiin liittyen. Tekijänoikeudet.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: Elokuu

Teaching period: 26.8.2020 alkaen

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Verkkokaupan asiakaslähtöinen suunnittelu

Opintojakso perehdyttää opiskelijan verkkokaupan sisällölliseen kehittämiseen , päivittäiseen toimintaan sekä markkinointiin. Opiskelija tuntee verkkokaupan merkityksen yrityksen jakelukanavana, liiketoiminnallisena mallina sekä markkina- ja asiakas analyysien merkityksen toiminnan kehittämisessä. 
 

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 16.11.-18.12.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Verkkokaupan tekninen toteutus

Opintojakso perehdyttää opiskelijan verkkokauppa-alustan valintaan ja tekniseen perustamiseen. Opiskelija tuntee verkkokauppa-alustojen ja niiden räätälöinnin mahdollisuudet ja rajallisuudet eri liiketoiminnan osa-alueilla. 

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 26.10.-13.11.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Verkkosivujen luominen yritykselle

Opiskelija toteuttaa verkkosivuston (Wordpress-sisällönhallintajärjestelmällä) yrityksen tarpeisiin.
Opiskelija ymmärtää verkkosivuston teknisen arkkitehtuurin, käyttöliittymän perusteet sekä osaa hyödyntää Wordpress-sisällönhallintajärjestelmää verkkosivuston luomisessa. 

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 13.11.-16.10.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Verkkosivujen suunnittelu ja brändäys

Opiskelija ymmärtää brändin ja verkkosivuston merkityksen yrityksen viestinnässä. Hän hahmottaa verkkosivuston suunnitteluprosessin vaiheet kokonaisuudessaan ja tunnistaa vaiheiden keskeiset sisällöt. Opiskelija ymmärtää sisällöntuotannon suunnittelun lähtökohdat.
 

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 24.8.-11.9.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Digistartti

Käydään läpi oleellisimpia opiskelussa tarvittavia työkaluja, digitaalisia oppimisympäristöjä sekä käytänteitä.

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 3.8.-16.8.2020

Teaching period: 24.8.-31.12.2020

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Digitekniikat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää valmiita komponentteja digitaalisen palvelun toteuttamisessa, hyödyntää pilvipalveluita digitaalisessa palvelutuotannossa ja toteuttaa digitaalisen palvelun käyttäen ajankohtaisia tekniikoita ja rajapintoja.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 26.10.-18.12.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

E-Markkinointi

e-markkinoinnin rooli ja merkitys osana yrityksen e-liiketoimintaa. Asiakkaiden osto- ja päätöksentekoprosessien tukeminen. Yrityksen toimivat verkkosivut ja miten liikennettä luodaan ja mitataan? Millainen on toimiva verkkokauppa? 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 16.8. mennessä

Teaching period: 26.8.-30.10.2020

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Käyttäjäkokemus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kehittää parempia palveluja tuomalla käyttäjän äänen mukaan palvelukehitykseen: käyttäjän kokemuksen kartoittaminen, käyttäjätiedon analysointi, käyttäjäymmärryksen hyödyntämisen suunnittelu, suunnitelmien testaaminen ja arviointi.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 24.8.-16.10.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Markkinointijuridiikka

Markkinointia koskevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin perehtyminen, Juridiset ammattikäsitteet digitaalisen markkinointiin liittyen. Markkinointiin liittyviä oikeudelliset riskit ja niiden huomioon ottaminen digitaaliseen markkinointiin liittyen. Tekijänoikeudet.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: Elokuu

Teaching period: 26.8.2020 alkaen

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Verkkokaupan asiakaslähtöinen suunnittelu

Opintojakso perehdyttää opiskelijan verkkokaupan sisällölliseen kehittämiseen , päivittäiseen toimintaan sekä markkinointiin. Opiskelija tuntee verkkokaupan merkityksen yrityksen jakelukanavana, liiketoiminnallisena mallina sekä markkina- ja asiakas analyysien merkityksen toiminnan kehittämisessä. 
 

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 16.11.-18.12.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Verkkokaupan tekninen toteutus

Opintojakso perehdyttää opiskelijan verkkokauppa-alustan valintaan ja tekniseen perustamiseen. Opiskelija tuntee verkkokauppa-alustojen ja niiden räätälöinnin mahdollisuudet ja rajallisuudet eri liiketoiminnan osa-alueilla. 

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 26.10.-13.11.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Verkkosivujen luominen yritykselle

Opiskelija toteuttaa verkkosivuston (Wordpress-sisällönhallintajärjestelmällä) yrityksen tarpeisiin.
Opiskelija ymmärtää verkkosivuston teknisen arkkitehtuurin, käyttöliittymän perusteet sekä osaa hyödyntää Wordpress-sisällönhallintajärjestelmää verkkosivuston luomisessa. 

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 13.11.-16.10.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Verkkosivujen suunnittelu ja brändäys

Opiskelija ymmärtää brändin ja verkkosivuston merkityksen yrityksen viestinnässä. Hän hahmottaa verkkosivuston suunnitteluprosessin vaiheet kokonaisuudessaan ja tunnistaa vaiheiden keskeiset sisällöt. Opiskelija ymmärtää sisällöntuotannon suunnittelun lähtökohdat.
 

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 24.8.-11.9.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

The training is financed by:
Ministry of Education and Culture

Privacy Policy