The Alliance of Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia and XAMK offers free coder training.

Learn more about our courses!

Learn more about our courses!

Do you want our help to choose your studies? Answer 7 questions and you will get our recommendation immediately.

Open the survey

Become an online expert - Study Module
Study module content
Study programmes

Basic 3D Design with Blender

Upon successful completion of the course, the student knows how to create valid and complete 3D meshes for use in visualisation, games design, and 3D printing.

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 4.-15.8.2021

Teaching period: 23.8.-15.10.2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Digistartti

Opiskellaan oleellisimpia opiskelussa tarvittavia työkaluja, digitaalisia oppimisympäristöjä sekä käytänteitä.
 

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 26.07.2021 - 08.08.2021

Teaching period: 23.08.2021 - 17.12.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

E-Markkinointi

e-markkinoinnin rooli ja merkitys osana yrityksen e-liiketoimintaa. Asiakkaiden osto- ja päätöksentekoprosessien tukeminen. Yrityksen toimivat verkkosivut ja miten liikennettä luodaan ja mitataan? Millainen on toimiva verkkokauppa? 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.8.2021 mennessä

Teaching period: 25.8.-31.10.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Käyttäjäkokemus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kehittää parempia palveluja tuomalla käyttäjän äänen mukaan palvelukehitykseen: käyttäjän kokemuksen kartoittaminen, käyttäjätiedon analysointi, käyttäjäymmärryksen hyödyntämisen suunnittelu, suunnitelmien testaaminen ja arviointi.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 4.-15.8.2021

Teaching period: 25.10.-17.12.2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Lisää myyntiä verkkokaupalla

Opintojakso perehdyttää opiskelijan verkkokaupan sisällölliseen kehittämiseen , päivittäiseen toimintaan sekä markkinointiin. Opiskelija tuntee verkkokaupan merkityksen yrityksen jakelukanavana, liiketoiminnallisena mallina sekä markkina- ja asiakas analyysien merkityksen toiminnan kehittämisessä. 

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 4.-15.8.2021

Teaching period: 25.10.-17.12.2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuuden peruskäsitteet
Tietoturvariskit, niiden vaikutukset ja torjunta.
Tietoturvallisuus yleisesti
Tietoturvaan liittyvät lait
Tietoturva standardit ja sertifikaatit
Salausmenetelmät

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 23.5.2021 mennessä

Teaching period: 1.6.-30.9.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Verkkokaupan tekninen toteutus

Opintojakso perehdyttää opiskelijan verkkokauppa-alustan valintaan ja tekniseen perustamiseen. Opiskelija tuntee verkkokauppa-alustojen ja niiden räätälöinnin mahdollisuudet ja rajallisuudet eri liiketoiminnan osa-alueilla. 

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 4.-15.8.2021

Teaching period: 23.8.-15.10.2021 ja 25.10.-17.12.2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Verkkosivut yritykselle

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa verkkosivuston, ymmärtää brändin ja verkkosivuston merkityksen yrityksen viestinnässä ja hahmottaa verkkosivuston suunnitteluprosessin. Hän ymmärtää verkkosivuston teknisen arkkitehtuurin ja osaa hyödyntää sisällönhallintajärjestelmää.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 4.-15.8.2021

Teaching period: 23.8.-15.10.2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Basic 3D Design with Blender

Upon successful completion of the course, the student knows how to create valid and complete 3D meshes for use in visualisation, games design, and 3D printing.

ECTS credits: 3

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 4.-15.8.2021

Teaching period: 23.8.-15.10.2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Digistartti

Opiskellaan oleellisimpia opiskelussa tarvittavia työkaluja, digitaalisia oppimisympäristöjä sekä käytänteitä.
 

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 26.07.2021 - 08.08.2021

Teaching period: 23.08.2021 - 17.12.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

E-Markkinointi

e-markkinoinnin rooli ja merkitys osana yrityksen e-liiketoimintaa. Asiakkaiden osto- ja päätöksentekoprosessien tukeminen. Yrityksen toimivat verkkosivut ja miten liikennettä luodaan ja mitataan? Millainen on toimiva verkkokauppa? 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.8.2021 mennessä

Teaching period: 25.8.-31.10.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Käyttäjäkokemus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kehittää parempia palveluja tuomalla käyttäjän äänen mukaan palvelukehitykseen: käyttäjän kokemuksen kartoittaminen, käyttäjätiedon analysointi, käyttäjäymmärryksen hyödyntämisen suunnittelu, suunnitelmien testaaminen ja arviointi.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 4.-15.8.2021

Teaching period: 25.10.-17.12.2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Lisää myyntiä verkkokaupalla

Opintojakso perehdyttää opiskelijan verkkokaupan sisällölliseen kehittämiseen , päivittäiseen toimintaan sekä markkinointiin. Opiskelija tuntee verkkokaupan merkityksen yrityksen jakelukanavana, liiketoiminnallisena mallina sekä markkina- ja asiakas analyysien merkityksen toiminnan kehittämisessä. 

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 4.-15.8.2021

Teaching period: 25.10.-17.12.2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuuden peruskäsitteet
Tietoturvariskit, niiden vaikutukset ja torjunta.
Tietoturvallisuus yleisesti
Tietoturvaan liittyvät lait
Tietoturva standardit ja sertifikaatit
Salausmenetelmät

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 23.5.2021 mennessä

Teaching period: 1.6.-30.9.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Verkkokaupan tekninen toteutus

Opintojakso perehdyttää opiskelijan verkkokauppa-alustan valintaan ja tekniseen perustamiseen. Opiskelija tuntee verkkokauppa-alustojen ja niiden räätälöinnin mahdollisuudet ja rajallisuudet eri liiketoiminnan osa-alueilla. 

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 4.-15.8.2021

Teaching period: 23.8.-15.10.2021 ja 25.10.-17.12.2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Verkkosivut yritykselle

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa verkkosivuston, ymmärtää brändin ja verkkosivuston merkityksen yrityksen viestinnässä ja hahmottaa verkkosivuston suunnitteluprosessin. Hän ymmärtää verkkosivuston teknisen arkkitehtuurin ja osaa hyödyntää sisällönhallintajärjestelmää.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 4.-15.8.2021

Teaching period: 23.8.-15.10.2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

The training is financed by:
Ministry of Education and Culture

Privacy Policy