Haaga-Helian, HAMKin, Laurean, Metropolian ja XAMKin liittouma tarjoaa maksuttoman koodarikoulutuksen!

Tutustu opintojaksoihin

Tutustu opintojaksoihin

Haluatko apua opintojen valintaan? Vastaa 7 kysymykseen. Saat heti suosituksen.

Avaa amkoodari -kysely

Aito kiinnostus ja halu oppia uutta avaa ovia informaatioteknologian työtehtävien pariin

Ilona Ylinampa

Fujitsun Tiedonhallintaratkaisujen johtaja Ilona Ylinampan mielestä tärkeintä on innostus ja motivaatio IT-alaa kohtaan. Asenne ratkaisee, kunhan on perusohjelmointitaidot hallussa.

IT-ala on laajentunut valtavasti ja alalle liittyviä työtehtäviä on tarjolla paljon. Myös koulutustarjonta on kasvanut, mikä luo monia mahdollisuuksia rakentaa omaa urapolkuaan. Kannattaakin katsoa ennakkoluulottomasti eri vaihtoehtoja, mitä poimia, ja sitä kautta löytää mielenkiintoisia vaihtoehtoja omalle urapolulle, kertoo Fujitsu Finland Oy:n Tiedonhallintaratkaisujen johtaja Ilona Ylinampa.

Vaihtoehtoja valittaessa on hyvä pohtia, mihin suuntaan keskittää omaa osaamistaan.

”Opintojen alkutaipaleella on kuitenkin hyvä olla avarakatseinen, sillä kokonaisvaltaisella tietotaidolla pääsee pitkälle. On erittäin tärkeää ymmärtää kokonaisuuksia, työskentelitpä missä tehtävissä tahansa. Uteliaisuudella ja aidolla kiinnostuksella alaa kohtaan rakennetaan paitsi omaa menestystä myös työpaikkoja muille. Kannattaa yhdistää ohjelmointiopintoihin kaupallisia liiketoiminnan kursseja”, korostaa Ylinampa.  
 
Fujitsu Finland Oy:llä on Mikkelissä tiedonhallinnan osaamiskeskus, joka tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa helpottaen mm. kuntalaisten elämää. Maakunnallinen toiminta on tärkeää ja Fujitsu haluaa olla mukana siinä yhtenä toimijana. Ylinampa näkee sijainnissa paljon positiivista.

”Täällä on paljon osaamista ja mahdollisuuksia kehittää sekä kehittyä. Alueen kehittäminen on meille tärkeää. Oppilaitosyhteistyön ja harjoittelun kautta saamme potentiaalista työvoimaa kasvamaan vaativampiin haasteisiin".

Millaisille osaajille on sitten tällä hetkellä tarvetta?

”Erityisesti full stack -kehittäjille, joilla on taidot rakentaa ohjelma alusta loppuun, ja integraatioasiantuntijoille on nyt kova kysyntä. Kun opiskeluvaiheessa osaa ohjelmoinnin perusteet ja on aitoa kiinnostusta alaa sekä ohjelmointia kohtaan, pärjää pitkälle ja työllistyy tämän alan tehtäviin. Yksi oleellinen taito on tietenkin opitun soveltaminen käytäntöön. Asiakas usein määrittelee lopulta mahdollisuudet toimintaan esimerkiksi aiempien teknologiavalintojen myötä, joiden mukaan työskentelemme".  

Kokonaisuuksien ymmärtäminen ja opitun soveltaminen käytäntöön ovat ratkaisevassa asemassa

AMKoodari-opinnoista Ylinampa on hyvillään.

”On hyvä, että koulutustarjonnassa yhdistyy monta eri teemaa. Kokonaisuuden ymmärtäminen on erittäin tärkeää, työskenteletpä tietohallintojohtajana, konsulttina tai koodarina. Jokaisessa työtehtävässä on tärkeä tiedostaa, mihin sillä pystytään vaikuttamaan. Digitaalisen liiketoiminnan tarjonnan mukaan tuominen AMKoodari-opintoihin tuo erinomaisen lisän jo olemassa olevaan kokonaisuuteen. Näin opiskelijalla on mahdollisuus syventää osaamistaan sekä hankkia entistä kokonaisvaltaisempaa tietotaitoa alalta. Yhdellä ihmisellä ei tarvitse olla kaikkia osaamista, vaan aito kiinnostus siihen ja halu kehittyä sekä kehittää työtään”, Ylinampa korostaa.

IT-alaa ajatellaan monesti liian suppeana, mutta todellisuudessa se koskettaa laajasti digitalisaation myötä kaikkea tekemistä, kun mietitään esimerkiksi työllistymisen näkökulmasta. ”Tietotekninen osaaminen on erittäin tärkeää kaikilla aloilla”, Ylinampa painottaa. Tämän hetken osaamistarpeiksi hän listaa muun muassa pilvipalveluihin, data-analytiikkaan sekä integraatioihin liittyvän osaamisen. Harvemmin etsitään tietyn ohjelmointikielen osaajaa, vaan ennemminkin kysyntää on sille, joka hallitsee kokonaisuuksia, ymmärtää alaa sekä ennen kaikkea haluaa oppia uutta.

Ilona Ylinampan vinkit alalle työllistymiseen:
  • Pidä motivaatio korkealla
  • Ole kiinnostunut teknologiaa ja ohjelmointia kohtaan
  • Ole ylpeä omista tekemisistäsi
  • Kykene hahmottamaan kokonaisuuksia
  • Säilytä uteliaisuus kehitystä ja itsensä kehittämistä kohtaan
  • Pyri jatkuvaan oppimiseen

”Kun osaat yhden ohjelmointikielen, se antaa pohjaa myös muuhun. Ohjelmoinnin perusteet antavat hyvän valmiuden, ja jokainen yritys kouluttaa työntekijänsä siinä eteenpäin. Trendit vaihtelevat – koskaan ei tule sitä pistettä vastaan, että jossain oltaisiin täysin huippuja”, Ylinampa muistuttaa.

Mihin ohjelmointikieleen tulisi sitten keskittyä?

”Vaikka esimerkiksi React ja Node.js ovat nyt kysyttyjä, niin maailma muuttuu koko ajan, joten yksi ihminen ei pysty hallitsemaan kaikkia ohjelmointikieliä. Riittää, että tiedostamme asioita. Uteliaisuudella ja elinikäisen oppimisen ajattelutavalla pääsee pitkälle. Ja kun tällä asenteella työllistyy, työnantaja haluaa tarjota mahdollisuuden ylläpitää sekä kehittää osaamista eteenpäin”, Ylinampa rohkaisee.   

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 132 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,0 triljoonaa jeniä (36 miljardia USD) 31.3.2019 päättyneellä tilikaudella. Suomessa Fujitsulla on noin 2 000 työntekijää ja toimistoja ympäri maan. Mikkelissä Fujitsulla on tiedonhallinnan osaamiskeskus, joka tekee läheistä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi

Digiope palkinto laadukkaasta ohjelmoinnin opetuksesta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk tarjoaa laadukasta ohjelmoinnin opetusta, joista yksi opintojakso palkittiin juuri vuoden 2019 digiope-palkinnolla. Lehtori Arto Väätäisen verkkototeutus Ohjelmoinnin perusteet ylsi voittajaksi etenkin sen huolellisesti valikoidun sisällön ja rakenteensa vuoksi. Raati perustelee valintaansa seuraavasti:

"Osaamistavoitteiden saavuttamista verkkototeutuksella tuetaan huolellisesti valikoiduilla sisällöillä ja opetusmenetelmillä. Toteutuksen rakenne on todella selkeä ja sisältö on jaettu opiskelijan kannalta sopivan kokoisiin osioihin. Oppiminen syvenee osio osiolta ja sisällön esitystapa vahvistaa uskoa omaan kykyyn oppia esitetyt asiat. Opetus- ja ohjevideot ovat selkeitä ja tiiviitä, ja opettajan rauhallinen esitystapa tukee itsenäistä opiskelua. Opintojakso sisältää myös vuorovaikutusta ja tehtäviin liittyvää oppimisen reflektointia, jonka aikaansaamista ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Kokonaisuutena opintojakso imaisee mukaansa ja koukuttaa oppimaan."

Digiope on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain opettajalle, opettajaryhmälle, kurssin verkkototeutukselle tai verkkovälineiden luovalle käytölle. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä Xamkin opiskelijat ja henkilökunta. Ohjelmoinnin perusteet on yksi Xamkin tarjoamista AMKoodari-opinnoista. Myös Arto Väätäisen suunnittelema PHP-ohjelmointia on mahdollisuus opiskella AMKoodarin kautta.

Tutustu Xamkin AMKoodari-tarjontaan.

AMKoodari on vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Xamk ja Metropolia. AMKoodari koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

 

 

 

Takaisin etusivulle

Koulutuksen rahoittaa:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tietosuojaseloste