Haaga-Helian, HAMKin, Laurean, Metropolian ja XAMKin liittouma tarjoaa maksuttoman koodarikoulutuksen!

Tutustu opintojaksoihin

Tutustu opintojaksoihin

Haluatko apua opintojen valintaan? Vastaa 7 kysymykseen. Saat heti suosituksen.

Avaa amkoodari -kysely

AMKoodari-oppimispolut helpottavat valintoja

Haaga-Helian AMKoodari-opintojen valmiiksi suunnitellut oppimispolut auttavat koulutuksesta kiinnostuneita valitsemaan omiin tavoitteisiinsa sopivat opinnot. Valinnan helppous nousee esiin Haaga-Helian AMKoodari-opiskelijoille alkukeväästä 2020 tehdyssä kyselyssä. Kysely on osa jatkuvan oppimisen ohjauksen mallien kehittämistä.  Ensimmäisessä vaiheessa lähdettiin keräämään tietoa, miten opintoihin liittyvä tieto saavuttaa opiskelijan ja onko se opiskelijan kannalta helposti löydettävissä sekä selkeää.

Valmiiksi suunniteltuja kokonaisuuksia

Opiskelijoille toteutetun kyselyn tuloksista nousi esiin valmiiden opintopolkujen selkeys. Valmiiksi rakennetut opintopolut ovat helpottaneet opintojen valintaa ja päätöstä lähteä opiskelemaan AMKoodari-opinnoissa. Poluiksi rakennetut kokonaisuudet on ollut helppo yhdistää omiin tavoitteisiin, olivatpa ne sitten oman osaamisen kehittämistä tai aivan uuden työuran aloittamista.

Kyselyn vastaajissa oli niin syksyllä 2019 kuin keväällä 2020 aloittaneita opiskelijoita. Lähes kaikki vastaajat ovat tässä vaiheessa opintojaan tyytyväisiä valitsemaansa AMKoodari-polkuun, joten polkujen kuvaukset ovat vastanneet opintojen sisältöjä.

Halusimme myös selvittää ovatko polut kokonaisuuksina houkuttelevia vai haluavatko opiskelijat ottaa vain yksittäisen opintojakson polun tarjonnasta. Suurin osa vastaajista aikoo käydä valitsemansa polun kokonaan.  Kuitenkin moni kokee tarpeelliseksi täydentää opintojaan muista poluista. Opintojaksoilla on ollut tilaa myös toisen polun valinneille opiskelijoille, joten omaa osaamistaan voi kartuttaa halutessaan laajemminkin.

Selkeitä tavoitteita uran kehittämiseksi

Valmiiksi suunnitellut polut johtavat osaamisiin, jotka antavat valmiudet kohti uusia työtehtäviä. Kyselyyn vastanneista noin 80% uskoo siihen, että heidän valitsemansa polku vie heitä kohti uratavoitteitaan.

Tavoitteiksi opinnoille vastaajat asettivat mm. seuraavia asioita:

  • Kehittää valmiuksia ja taitoja (konkreettiset taidot joka polulla nousevat esiin)
  • Ymmärryksen kehittäminen koodaamisesta
  • Päivittää osaamista, saada näyttöä osaamisesta
  • Uuden ammatin hakeminen koulutuksen jälkeen

 

Kirjoittaja:

Kristiina Laine, opinto-ohjaaja ja lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Takaisin etusivulle

Koulutuksen rahoittaa:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tietosuojaseloste