Haaga-Helian, HAMKin, Laurean, Metropolian ja XAMKin liittouma tarjoaa maksuttoman koodarikoulutuksen!

Tutustu opintojaksoihin

Tutustu opintojaksoihin

Haluatko apua opintojen valintaan? Vastaa 7 kysymykseen. Saat heti suosituksen.

Avaa amkoodari -kysely

AMKoodarin kurssitarjonta, tukitoimet ja verkkosivu kehittyvät vuodelle 2020

ICT:n ja tuotantotalouden osaamisaluepäällikkö Janne Salonen ja AMKoodari-hankkeen projektipäällikkö Veikko Koivumaa Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Vuonna 2019 startannut ohjelmistoalan kipeään osaajapulaan vastaava koodauksen ympärille rakentuva avoin ja maksuton AMKoodari-koulutus kehittää palveluitaan alkavalle vuodelle 2020.

Ryhmän tukitoimintojen parantamiseen tullaan kiinnittämään enemmän huomiota ja kurssitarjontaa lisätään. Uusien kurssien painopisteenä ovat uudet teknologiat. Luvassa on muun muassa moderneja mobiili- ja webkehitysteknologioita sekä pilviteknologia-kursseja. Keväällä 2020 on kaiken kaikkiaan tarjolla yli 60 kurssia. AMKoodarin pyrkimys on pysyä tarkasti ajan hermolla ja syksyllä 2020 luvassa onkin jälleen lisää uutta kurssitarjontaa.

Myös AMKoodari.fi -verkkosivu uudistuu askel askeleelta. Alkavana vuonna sivulle on tulossa kysely, jonka tulokset ohjaavat sivun käyttäjää opintopolun valintaan. Kaikkien korkeakoulujen kurssitarjonta esitellään perustietoineen ja moduulikohtaisesti.

Millaiselle ohjelmointiin liittyvälle osaamiselle on sitten eniten kysyntää vuonna 2020?

”Eniten trendaavina ovat Python, Java, Javascript ja ylipäätään alustasta riippumattomat teknologiat”, sanoo ICT:n ja tuotantotalouden osaamisaluepäällikkö Janne Salonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Osallistuneet haluavat kehittyä ammatillisesti

AMKoodarin ensimmäisenä vuonna Metropolian kursseille ilmoittautuneita oli yli 800.

Lokakuussa 2019 Metropolian toteuttamaan kyselyyn vastanneista yli puolet ei omannut aiempaa kokemusta koodaamisesta. Tyypillinen vastaaja oli työssäkäyvä 31-vuotias ammattikorkeakoulun käynyt mies, jolla oli työvuosia kertynyt 10-19 vuotta. Erittäin positiivinen asia on ollut se, että lähes puolet kyselyyn vastanneista, ja etenkin vuoden 2019 opiskelijoista noin puolet, olivat naisia.

AMKoodari-koulutuksesta kiinnostumisen perusteeksi valtaosa ilmoitti ammatillisen kehittymisen tarpeen. Myös virtuaalikurssin joustava aloitus- ja suoritusmahdollisuus, koulutuksen maksuttomuus, sekä ylipäätään koodausalaan tutustumisen mahdollisuus koettiin merkityksellisinä.

Vain vajaa kolmannes vastaajista jätti kurssinsa kesken. Suurimmalla osalla perusteena keskeyttämiselle oli ajanhallinnalliset vaikeudet.  

Pilotoinnin kyselyssä mukana olivat Metropolian ja XAMKin opiskelijat.

”Olemme kaikki iloisia siitä, että AMKoodari on saanut niin hyvän vastaanoton. AMKoodarin etuja ovat opiskelun joustavuus, uusien haasteiden ehtymätön tarjonta ja matalan kynnyksen tutustumismahdollisuus”, sanoo AMKoodari-hankkeen projektipäällikkö Veikko Koivumaa.

AMKoodari-koulutus on loistava startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen. Opintoja voi suorittaa oman työn ohella tai täyspäiväisenä opiskelijana. Koulutus on tarkoitettu kaikille ja kaiken tasoisille henkilöille, tutkinto-opiskelijoita lukuun ottamatta. Aiempaa koodauskokemusta ei tarvita.

Koulutuskokonaisuuden tuottaa viiden ammattikorkeakoulun (Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia ja XAMK) yhteenliittymä. Tutustu kurssitarjontaan, hakuohjeisiin sekä AMKoodari-koulutuksen hyötyihin opiskelijalle ja yritykselle osoitteessa: amkoodari.fi

 

Takaisin etusivulle

Koulutuksen rahoittaa:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tietosuojaseloste