Haaga-Helian, HAMKin, Laurean, Metropolian ja XAMKin liittouma tarjoaa maksuttoman koodarikoulutuksen!

Tutustu opintojaksoihin

Tutustu opintojaksoihin

Haluatko apua opintojen valintaan? Vastaa 7 kysymykseen. Saat heti suosituksen.

Avaa amkoodari -kysely

Ammattikorkeakoulut yhdessä ennakoimassa osaamistarpeita ja uudistamassa jatkuvaa oppimista

Uutta osaamista tarvitaan työelämässä jatkuvasti ja tarvitaan yhä joustavampia tapoja jatkuvaan oppimiseen. Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia ja XAMK halusivat yhdessä ottaa entistä proaktiivisemman otteen osaamistarpeiden ennakointiin ja jatkuvan oppimisen uudistamiseen. Nämä viisi isoa ammattikorkeakoulua käynnistivät syksyllä 2017 ns. Five Stars-yhteistyön, jonka tavoitteeksi asetettiin toteuttaa tiiviillä yhteistyöllä vahvaa ja nopeasti reagoivaa muuntokoulutusta työelämän tarpeisiin koko Etelä-Suomen alueella. Tavoitteena oli yhteistyössä kouluttaa uusia osaajia laajalla tarjonnalla, nopealla aikataululla ja joustavilla opintopoluilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön merkittävällä tuella ammattikorkeakoulujen yhteistyössä rakentui näin AMKoodari.fi, joka on hyvä startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen. Opintoja voi suorittaa oman työn ohella tai täyspäiväisenä opiskelijana. Koulutus on tarkoitettu kaikille ja kaiken tasoisille henkilöille, korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita lukuun ottamatta. Ketään ei ole rajattu oppimisen ulkopuolelle vaan jatkuvan oppimisen mahdollisuus on haluttu mahdollistaa kaikille.

Koska AMKoodari.fi on avoin kaikille oppijoille, lähtökohtana on henkilön lähtötilanteen aito arviointi sekä koulutustarjonnan ja työelämän osaamistarpeen vastaavuuden löytyminen. Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä kehittäneet tekoälyä hyödyntävää alustaa, joka ehdottaa oppijalle viiden ammattikorkeakoulun tarjonnasta sopivimmat opintojaksot ja vaatimustason mukaan kasvavan opintopolun. Koulutusmallin pohjana on siten osaamisperustaisuus ja henkilökohtaistaminen yhdistettynä tekoälyä hyödyntävään alustaan. Koulutettava täyttää sähköisen osaamisprofiilin, jolla tunnistetaan hänen nykyinen osaamisensa ja arvioidaan lähtötilanne mahdollisimman kattavasti. Henkilön osaamista peilataan tekoälyn avulla alueelliseen työvoiman osaamistarpeeseen. Tekoäly tunnistaa henkilön osaamisen ja osaamistarpeen välisen mahdollisen osaamisvajeen. Eri osaamisalueiden opintoja yhdistelemällä se ohjaa oppijaa oikeiden kurssivalintojen ja opintopolun valinnassa.

Vaateet jatkuvalle oppimiselle ovat kaiken aikaa vain vahvistumassa, kun työelämässä osaamisen kehittämisen syklit kiihtyvät kaikilla toimialoilla ja kaikissa ammateissa mm. digitalisaation ja sitä seuraavan työn murroksen myötä. Korkeakouluilta tarvitaan yhä proaktiivisempaa otetta osaamistarpeiden ennakointiin ja jatkuvan oppimisen uudistamiseen. Tässä tarvitaan tulevaisuudessa sekä yhä tiiviimpää korkeakoulujen yhteistyötä eri koulutusaloilla että mm. tekoälyn entistä tehokkaampaa hyödyntämistä, mitä Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia ja XAMK ovat Five Stars -yhteistyössä AMKoodari–hankkeen myötä yhdessä kehittäneet. Hanke on tarjonnut monelle nuorelle ja aikuiselle uuden jatkuvan oppimisen mahdollisuuden ja ammattikorkeakouluille mahdollisuuden kehittää yhteistyössä palvelukykyään jatkuvassa oppimisessa työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Teksti:
Jouni Koski
Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja

Blogiteksti on julkaistu alunperin Laurea Ammattikorkeakoulun verkkosivulla 9.9.2020.

Takaisin etusivulle

Koulutuksen rahoittaa:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tietosuojaseloste