Haaga-Helian, HAMKin, Laurean, Metropolian ja XAMKin liittouma tarjoaa maksuttoman koodarikoulutuksen!

Tutustu opintojaksoihin

Tutustu opintojaksoihin

Haluatko apua opintojen valintaan? Vastaa 7 kysymykseen. Saat heti suosituksen.

Avaa amkoodari -kysely

Koodissa piilee kansantalouden kilpailuetu

Teksti: Timo Mansikka-Aho

(Julkaistu alunperin Suomi 2020 / Joulukuu 2019 -verkkolehdessä 9.12.2019)

Digitalisoitumisen kasvuvauhti on käynnistänyt jo suoranaisen rakennemuutoksen. Ohjelmistoalan työvoimapula hankaloittaa sekä hallituksen työllistymistavoitteiden saavuttamista että koko kansantalouden kilpailukykyä.

– Työelämässä ollaan koodin kanssa yhä tiiviimmin tekemisissä, korostaa Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamisaluepäällikkö Janne Salonen.

– Kehitys yltää perinteisimpiinkin toimialoihin ja menee läpi organisaation kaikkien toimintojen.

– Ohjelmistoalan ja koodin ymmärtäminen parantaa työllistymismahdollisuuksia merkittävästi, toteaa puolestaan Haaga-Helian digitalouden koulutusyksikön johtaja Salla Huttunen.

– Kasvava ymmärrys antaa entistä paremmat mahdollisuudet niin uralla etenemiseen kuin alan vaihtamiseenkin. Metropolia ja Haaga-Helia ovat kaksi viidestä ammattikorkeakoulusta, joiden muodostama yhteenliittymä käynnisti kesällä 2019 monipuolisen koodauskoulutustarjonnan. Muut kolme ovat Hamk, Laurea ja Xamk. AMKoodari-nimeä kantava koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja osallistujille ilmainen.

– AMKoodari on erinomainen tilaisuus selvittää, olisiko ohjelmistoala hyvä ympäristö työllistyä, Janne Salonen kertoo.

– Koodaamisesta ei välttämättä tarvitse tietää etukäteen mitään, vastaavasti ymmärrystä voi laajentaa hyvinkin pitkälle.

– Ensimmäiset kurssit täyttyivät nopeasti, ja huomattavaa oli, että valtaosa oli uuden uran tai uuden, liiketoimintaa tukevan osaamisen perässä. Olemassa olevan ohjelmointiosaamisen päivittämisen hakijoita oli vähän, Salla Huttunen komppaa.

– Monipuolinen tarjonta ja joustava oppimismalli herättävät kiinnostusta ja houkuttelevat mukaan. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan luoda alalle uutta työvoimapotentiaalia.

Tätä potentiaalia löytyy myös demografioista, joita ei aivan ensimmäisenä yhdistetä koodaamiseen. Tulevaisuuden tähtikoodaaja ei välttämättä ole nuori, eikä hänen tarvitse olla kiinni ensimmäisessä uravalinnassaan. Liioin ei hän ole välttämättä miespuolinen, eikä hänellä tarvitse olla partaa tai pipoa. Koodausmaailma on avoinna jokaiselle, joka sen omakseen tuntee.

Takaisin etusivulle

Koulutuksen rahoittaa:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tietosuojaseloste