Haaga-Helian, HAMKin, Laurean, Metropolian ja XAMKin liittouma tarjoaa maksuttoman koodarikoulutuksen!

Tutustu opintojaksoihin

Tutustu opintojaksoihin

Haluatko apua opintojen valintaan? Vastaa 7 kysymykseen. Saat heti suosituksen.

Avaa amkoodari -kysely

Tukea AMKoodari-opintoihin vertaisryhmistä

Tukea AMKoodari-opintoihin vertaisryhmistä

Haaga-Helian syksyllä 2020 aloittaneiden AMKoodari-opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta osallistua pienryhmiin, joissa opiskelijat voisivat keskustella opinnoista ja tarjota toisilleen tukea opintojen eteenpäin viemiseen. Pienryhmiin ilmoittautui noin 40 opiskelijaa ja ryhmät muodostettiin opiskelijan valitseman opintopolun mukaan. Pienryhmän koko oli 4-5 henkeä.

Lokakuussa tehtiin tutkimus pienryhmiin ilmoittautuneille ja selvitettiin heidän kokemuksiaan pienryhmien toiminnasta ja kehittämiskohteista.

Vertaisryhmien hyödyt ja haasteet vastaajien näkökulmasta

Suurin osa vastaajista piti isompana hyötynä pienryhmien tarjoamaa vertaistukia opintojen eteenpäin viemisessä. Pienryhmistä on saanut apua haastavien tehtävien ratkaisemiseen ja niissä on pohdittu yhdessä haastavimpia tehtäviä. Toinen selkeä teema mikä nousi vastauksista esiin, oli yhteisöllisyyden tunteen lisääntyminen. Verkko-opiskelussa koettiin tärkeäksi, että on jokin paikka missä voi tuntea olevansa osa ryhmää. Fiilisten jakaminen ja tutustuminen toisiin opiskelijoihin auttaa luomaan yhteisöllisyyden tunnetta.

Vastaajat pitivät tärkeänä myös sitä, että osallistuminen pienryhmiin on vapaaehtoista, joskin useampi olisi toivonut vilkkaampaa keskustelua ja osallistumista kaikilta ryhmän jäseniltä keskusteluun. Osin tästä johtuen pienryhmien kooksi ehdotettiin jatkossa jopa kymmentä henkeä.

Vertausryhmätoiminnan kehittäminen

Pienryhmien keskustelualustana on ollut käytössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tarjoama Teams-ryhmä. Jatkossa toivottiin, että ryhmät voisivat itse päättää käyttämänsä keskustelualustan, jolloin voisi valita sellaisen alusta mikä on helpommin saavutettavissa. Alustan toivottiin olevan sellainen mitä opiskelija käyttää muutenkin aktiivisesti (esim. WhatsUp), jotta pienryhmän keskustelua on helppo seurata. Lisäksi osa vastaajista ehdotti virtuaalisia tapaamisia pienryhmille opintojen alussa.

Keskeisenä kehittämiskohteena nousi esiin pienryhmien tarkoituksen tarkempi kuvaaminen. Opiskelijoiden olisi hyvä tietää mikä on pienryhmätoiminnan tarkoitus ja miten se eroaa esimerkiksi opintojaksojen keskustelupalstoista. Lisäksi tulisi löytää käyttökelpoinen tapa muodostaa pienryhmät opiskelijalähtöisesti, niin että halukkaat löytäisivät toisensa ja saisivat muodostettua pienryhmän työtilan haluamalleen alustalle.

Kirjoittaja: Kristiina Laine, opinto-ohjaaja ja lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

 

Takaisin etusivulle

Koulutuksen rahoittaa:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tietosuojaseloste