Haaga-Helian, HAMKin, Laurean, Metropolian ja XAMKin liittouma tarjoaa maksuttoman koodarikoulutuksen!

Tutustu opintojaksoihin

Tutustu opintojaksoihin

Haluatko apua opintojen valintaan? Vastaa 7 kysymykseen. Saat heti suosituksen.

Avaa amkoodari -kysely

Paula Siitonen

Xamkin ohjelmoinnin opintokokonaisuudet keräävät suosiota – tarjontaa laajennetaan alkaneelle kaudelle

Ensimmäinen kausi AMKoodari-opinnoissa on saatu päätökseen ja kevät 2020 kausi on aluillaan. Suurta suosiota ovat saavuttaneet etenkin Xamkin ohjelmoinnin opintojaksot, joissa opiskelijoita on aina jonoksi asti.

”On ilo huomata kuinka paljon kiinnostusta tarjoamamme opintojaksot ovat herättäneet opiskelijoissa. Tarkoituksenamme on lisätä tarjontaamme useampi ohjelmoinnin opintojakso, jotta myös jonossa olevat saadaan otettua mukaan”, kertoo koulutusjohtaja Paula Siitonen (kuvassa) Xamkin informaatioteknologian koulutusyksiköstä. ”Muutenkin tälle keväälle ja tulevalle syksylle olemme suunnittelemassa laajempaa tarjontaa, joista muodostamme uusia opintokokonaisuuksia”, Siitonen lisää.​

Kehitys tuo tullessaan uusia koulutuskokonaisuuksia, jotka tukevat hyvin tämän hetken ja tulevaisuuden työvoimatarpeita. Koska yritysten toimintojen kehittyminen digitalisoitumisen myötä vaatii entistä enemmän tietotaitoa dataan, datan käyttöön ja sen analysointiin liittyen, haluamme myös AMKoodari-opintotarjontaamme tuoda entistä enemmän tätä tukevaa sisältöä. Koska opinnot ovat maksuttomia, nyt on oiva mahdollisuus tutustua ja täydentää omaa osaamistaan näiden opintojen myötä. Työskenteletpä millä alalla tahansa, tästä osaamisesta on vain hyötyä. Ennen kaikkea se auttaa ymmärtämään paremmin tulevaisuuden muutostarpeita pärjätäkseen kilpailussa mukana.

AMKoodarin kautta uutta osaamista työelämän tarpeisiin

Muusta tarjonnasta Paula Siitonen selventää: ”Olemme lähteneet kehittämään tarjontaa sillä ajatuksella, että se antaa mahdollisimman laajan näkökulman informaatioteknologian tuomista mahdollisuuksista oman työn ja toiminnan kehittämisessä. Tarjoamme jokaisessa opintokokonaisuudessa mahdollisuuden aloittaa perusteista, ja oman osaamisen mukaan mahdollisuuden syventää sitä aina edistyneemmälle tasolle. Uutta tarjontaa tulee niin ohjelmoinnista kiinnostuneille, kuin analytiikkaan sekä web- ja mobiilikehitykseen liittyen. Rajaa opintojen suorittamiselle ei ole määritelty, joten opiskelija voi halutessaan suorittaa vaikka kaikki kokonaisuudet saaden näin kokonaisvaltaisen osaamisen informaatioteknologian eri osa-alueilta".

Siitonen muistuttaa, että opinnot ovat tarkoitettu kaikille ja kaiken tasoisille opiskelijoille, korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita lukuun ottamatta. ”Työttömät työnhakijat voivat esimerkiksi kehittää omaa osaamistaan vastaten näin tämänhetkiseen ja tulevaisuuden työelämätarpeisiin”.

Tällä hetkellä Xamkin tarjonta on keskittynyt pääasiassa ohjelmoinnin opintojaksoihin. Siitonen muistuttaa, että vaikka osa tarjonnassa olevista opintojaksoista on englanninkielisiä, voidaan näitäkin suorittaa myös suomeksi. Verkko-opinnot tuovat opiskelijoille toivottua vapautta, mutta heillä on myös mahdollisuus saada henkilökohtaista opastusta.

”Tämä on tärkeä asia tuoda esille, sillä ensikertalaisille esimerkiksi ohjelmointi saattaa aluksi tuottaa paljonkin kysymyksiä”, Siitonen lisää. ”Tällä toimintatavalla pyrimme siihen, että mahdollisimman monella olisi edellytykset suorittaa aloittamansa opintokokonaisuus. Innostuessaan aiheesta, on mahdollisuus myös jatkaa syventäviä opintoja avoimen AMK:n puolella tai hakea esimerkiksi tutkinto-opiskelijaksi. Mahdollisuuksia on monia", Siitonen muistuttaa.

AMKoodari on vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Xamk ja Metropolia. AMKoodari koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

Lisätietoa

Xamkin AMKoodari-opintotarjonta 

www.amkoodari.fi

Takaisin etusivulle

Koulutuksen rahoittaa:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tietosuojaseloste