The Alliance of Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia and XAMK offers free coder training.

Learn more about our courses!

Learn more about our courses!

Do you want our help to choose your studies? Answer 7 questions and you will get our recommendation immediately.

Open the survey

Successful business is built on data analysis and artificial intelligence - Study Module
Study module content
Study programmes

Advanced AI

The overall learning objective of the course is to give the students insight into machine learning and natural language processing (NLP) technologies and their application in practice.

ECTS credits: 5

Teaching language: English, Finnish, Finnish/English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Syksy 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Analysointia Excelillä

Opiskelija syventää yleistä Excel-osaamistaan sekä tutustuu datan tuomiseen eri lähteistä ja sen analysointiin Excelin sisäisillä työkaluilla Excelin tietomallia hyödyntäen. 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Kevät 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Basics of AI

After the course the student is able to understand what is AI and how it can affect business, recognize opportunities of AI and analyze and visualize data. The student knows the basic statistical methods and software used in data analysis and can recognize ethical challenges related to AI in business.

ECTS credits: 5

Teaching language: English, Finnish, Finnish/English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Syksy 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Business Intelligence

Suoritettuaan opintojakson opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan merkityksen kilpailuetuna, tuntee liiketoimintatiedon hallinnan peruskäsitteet ja menetelmät, ymmärtää BI-järjestelmän toteuttamisprosessin vaiheet ja osaa hyödyntää joitakin BI-työkaluja liiketoimintatiedon analysoimisessa.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Syksy 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Data-analytiikan perusteet

Miten dataa käsitellään ja analysoidaan Excelillä? Miten dataa voidaan tulkita? Mikä datan ja big datan arvo voi olla?
 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 27.12.2020 mennessä

Teaching period: 5.1.-31.3.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Data-analytiikkaa Pythonilla

Opintojakson tavoitteena on syventää määrällisten datojen analysointiosaamista sekä yhdistää tilastollisten menetelmien ja koodauksen osaaminen. Opintojaksolla perehdytään datan visualisointiin Pythonin avulla. Analysointiosaamisen perusmenetelmät kerrataan oppien samalla Python-koodausta. Opintojaksolla luodaan katsaus keskeisimpiin ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen malleihin Python-esimerkkien avulla. Aiempaa koodauskokemusta ei tarvita.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 26.10.-18.12.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Digitaalinen liiketoiminta ja ketterä kehitys

Osaat tunnistaa ja kuvata digitaalisen liiketoiminnan kannalta merkittävät tekijät, megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. Osaat kuvata ja analysoida digiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnalle sekä soveltaa ketterän kehityksen menetelmiä. 
 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 27.12.2020 mennessä

Teaching period: 9.3.-16.5.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Digital Sales Business and Marketing

In this course, you'll go through different Google and HubSpot certifications and get familiar with the key principles digital marketing and its tools.

ECTS credits: 10

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 23.11-6.12.2020

Teaching period: 1-3.2021

Education is organised by:
Laurea

More information on university’s website

Excel ohjelmointi VBA:lla

Opiskelija syventää Excel-osaamistaan ja tutustuu VBA kieleen ja sen perustoiminnallisuuksiin käytännönläheisesti. Opiskelija tuntee Officen ohjelmien mukana tulevan ohjelmointiympäristön ja kykenee sen avulla tehostamaan mm. Excelin käyttöä.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Kevät 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Lean-ajattelu

Tunnet Lean-ajattelun periaatteet ja Lean-toiminnan keskeiset työkalut sekä osaat soveltaa Lean-periaatteita 
ja –johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa.
 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 27.12.2020 mennessä

Teaching period: 5.1.-28.2.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Pythonin perusteet

Opiskelija osaa Python kielen perusteet tiedon analysoinnin näkökulmasta katsottuna
 

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.2.-28.02.2021

Teaching period: 15.3.-07.05.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Strateginen johtaminen digiympäristössä

Strategisen johtamisen peruskäsitteet digiympäristö toimintaympäristönä, toiminta-ajatus, arvot ja visio. Strategisen johtamisen keskeisten toimien suunnitelu, käyttö ja arviointi. Prosessikuvausten tekniikat ja tehokkuuden mittaamisen mallien käyttö. Laatutyökalut organisaation kehittämisessä.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 28.2.2021 mennessä

Teaching period: 9.3.-16.5.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Advanced AI

The overall learning objective of the course is to give the students insight into machine learning and natural language processing (NLP) technologies and their application in practice.

ECTS credits: 5

Teaching language: English, Finnish, Finnish/English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Syksy 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Analysointia Excelillä

Opiskelija syventää yleistä Excel-osaamistaan sekä tutustuu datan tuomiseen eri lähteistä ja sen analysointiin Excelin sisäisillä työkaluilla Excelin tietomallia hyödyntäen. 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Kevät 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Basics of AI

After the course the student is able to understand what is AI and how it can affect business, recognize opportunities of AI and analyze and visualize data. The student knows the basic statistical methods and software used in data analysis and can recognize ethical challenges related to AI in business.

ECTS credits: 5

Teaching language: English, Finnish, Finnish/English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Syksy 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Business Intelligence

Suoritettuaan opintojakson opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan merkityksen kilpailuetuna, tuntee liiketoimintatiedon hallinnan peruskäsitteet ja menetelmät, ymmärtää BI-järjestelmän toteuttamisprosessin vaiheet ja osaa hyödyntää joitakin BI-työkaluja liiketoimintatiedon analysoimisessa.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Syksy 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Data-analytiikan perusteet

Miten dataa käsitellään ja analysoidaan Excelillä? Miten dataa voidaan tulkita? Mikä datan ja big datan arvo voi olla?
 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 27.12.2020 mennessä

Teaching period: 5.1.-31.3.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Data-analytiikkaa Pythonilla

Opintojakson tavoitteena on syventää määrällisten datojen analysointiosaamista sekä yhdistää tilastollisten menetelmien ja koodauksen osaaminen. Opintojaksolla perehdytään datan visualisointiin Pythonin avulla. Analysointiosaamisen perusmenetelmät kerrataan oppien samalla Python-koodausta. Opintojaksolla luodaan katsaus keskeisimpiin ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen malleihin Python-esimerkkien avulla. Aiempaa koodauskokemusta ei tarvita.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 26.10.-18.12.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Digitaalinen liiketoiminta ja ketterä kehitys

Osaat tunnistaa ja kuvata digitaalisen liiketoiminnan kannalta merkittävät tekijät, megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. Osaat kuvata ja analysoida digiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnalle sekä soveltaa ketterän kehityksen menetelmiä. 
 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 27.12.2020 mennessä

Teaching period: 9.3.-16.5.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Digital Sales Business and Marketing

In this course, you'll go through different Google and HubSpot certifications and get familiar with the key principles digital marketing and its tools.

ECTS credits: 10

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 23.11-6.12.2020

Teaching period: 1-3.2021

Education is organised by:
Laurea

More information on university’s website

Excel ohjelmointi VBA:lla

Opiskelija syventää Excel-osaamistaan ja tutustuu VBA kieleen ja sen perustoiminnallisuuksiin käytännönläheisesti. Opiskelija tuntee Officen ohjelmien mukana tulevan ohjelmointiympäristön ja kykenee sen avulla tehostamaan mm. Excelin käyttöä.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 9.-18.11.2020

Teaching period: Kevät 2021

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Lean-ajattelu

Tunnet Lean-ajattelun periaatteet ja Lean-toiminnan keskeiset työkalut sekä osaat soveltaa Lean-periaatteita 
ja –johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa.
 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 27.12.2020 mennessä

Teaching period: 5.1.-28.2.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Pythonin perusteet

Opiskelija osaa Python kielen perusteet tiedon analysoinnin näkökulmasta katsottuna
 

ECTS credits: 2

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 15.2.-28.02.2021

Teaching period: 15.3.-07.05.2021

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Strateginen johtaminen digiympäristössä

Strategisen johtamisen peruskäsitteet digiympäristö toimintaympäristönä, toiminta-ajatus, arvot ja visio. Strategisen johtamisen keskeisten toimien suunnitelu, käyttö ja arviointi. Prosessikuvausten tekniikat ja tehokkuuden mittaamisen mallien käyttö. Laatutyökalut organisaation kehittämisessä.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 28.2.2021 mennessä

Teaching period: 9.3.-16.5.2021

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

The training is financed by:
Ministry of Education and Culture

Privacy Policy