The Alliance of Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia and XAMK offers free coder training.

Learn more about our courses!

Learn more about our courses!

Do you want our help to choose your studies? Answer 7 questions and you will get our recommendation immediately.

Open the survey

Successful business is built on data analysis and artificial intelligence - Study Module
Study module content
Study programmes

Analysoinnin perusteet

Opitaan tuomaan ja muokkaamaan tietoa monesta lähteestä yhdeksi kokonaisuudeksi analysointia varten. Kootusta aineistosta opitaan analysoimaan ja tekemään tuloksista havainnollisia visualisointeja julkaistavia raportteja varten. Käytettävät tekniikat ja ympäristöt: Pivot-taulukot, Power Pivot ja Power Bi Desktop / Power BI

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 7.9.-20.9.2020

Teaching period: 26.10.-18.12.2020

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Analysointia Excelillä

Opiskelija syventää yleistä Excel-osaamistaan sekä tutustuu datan tuomiseen eri lähteistä ja sen analysointiin Excelin sisäisillä työkaluilla Excelin tietomallia hyödyntäen. 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 24.8.-16.10.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Basics of AI

After the course the student is able to understand what is AI and how it can affect business, recognize opportunities of AI and analyze and visualize data. The student knows the basic statistical methods and software used in data analysis and can recognize ethical challenges related to AI in business.

ECTS credits: 5

Teaching language: English, Finnish, Finnish/English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 26.10.-18.12.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Business Intelligence

Suoritettuaan opintojakson opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan merkityksen kilpailuetuna, tuntee liiketoimintatiedon hallinnan peruskäsitteet ja menetelmät, ymmärtää BI-järjestelmän toteuttamisprosessin vaiheet ja osaa hyödyntää joitakin BI-työkaluja liiketoimintatiedon analysoimisessa.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 26.10.-18.12.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Data-analytiikkaa Pythonilla

Opintojakson tavoitteena on syventää määrällisten datojen analysointiosaamista sekä yhdistää tilastollisten menetelmien ja koodauksen osaaminen. Opintojaksolla perehdytään datan visualisointiin Pythonin avulla. Analysointiosaamisen perusmenetelmät kerrataan oppien samalla Python-koodausta. Opintojaksolla luodaan katsaus keskeisimpiin ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen malleihin Python-esimerkkien avulla. Aiempaa koodauskokemusta ei tarvita.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 26.10.-18.12.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Digital Analytics and Consumer Insight

Are you interested in consumers' online behaviour? Join this course to learn more about data visualization and analysis.

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Contact studies/Online studies

Application period: Elokuu

Teaching period: Syksy 2020

Education is organised by:
Laurea

More information on university’s website

Digital Sales Business and Marketing

In this course, you'll go through different Google and HubSpot certifications and get familiar with the key principles digital marketing and its tools.

ECTS credits: 10

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: Elokuu

Teaching period: Syksy 2020

Education is organised by:
Laurea

More information on university’s website

Excel ohjelmointi VBA:lla

Opiskelija syventää Excel-osaamistaan ja tutustuu VBA kieleen ja sen perustoiminnallisuuksiin käytännönläheisesti. Opiskelija tuntee Officen ohjelmien mukana tulevan ohjelmointiympäristön ja kykenee sen avulla tehostamaan mm. Excelin käyttöä.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 24.8.-16.10.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Robotic process automation (RPA)

Ohjelmistorobotiikan perusteet. Ohjelmistorobotikalle soveltuvien prosessien tunnistaminen. Prosessien tehostaminen ohjelmistorobotiikan avulla. Ohjelmistorobottien ominaisuudet. Robotin rakentaminen UiPath Studiolla. Mahdollisuus suorittaa myös 8 op:n laajuisena.

ECTS credits: 5(+3)

Teaching language: Finnish/English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 19.8.2020 mennessä

Teaching period: 7.9.-31.12.2020

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Strateginen johtaminen digiympäristössä

Strategisen johtamisen peruskäsitteet digiympäristö toimintaympäristönä, toiminta-ajatus, arvot ja visio. Strategisen johtamisen keskeisten toimien suunnitelu, käyttö ja arviointi. Prosessikuvausten tekniikat ja tehokkuuden mittaamisen mallien käyttö. Laatutyökalut organisaation kehittämisessä.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 23.8. mennessä

Teaching period: 1.9.-13.12.2020

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Analysoinnin perusteet

Opitaan tuomaan ja muokkaamaan tietoa monesta lähteestä yhdeksi kokonaisuudeksi analysointia varten. Kootusta aineistosta opitaan analysoimaan ja tekemään tuloksista havainnollisia visualisointeja julkaistavia raportteja varten. Käytettävät tekniikat ja ympäristöt: Pivot-taulukot, Power Pivot ja Power Bi Desktop / Power BI

ECTS credits: 3

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 7.9.-20.9.2020

Teaching period: 26.10.-18.12.2020

Education is organised by:
HAMK

More information on university’s website

Analysointia Excelillä

Opiskelija syventää yleistä Excel-osaamistaan sekä tutustuu datan tuomiseen eri lähteistä ja sen analysointiin Excelin sisäisillä työkaluilla Excelin tietomallia hyödyntäen. 

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 24.8.-16.10.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Basics of AI

After the course the student is able to understand what is AI and how it can affect business, recognize opportunities of AI and analyze and visualize data. The student knows the basic statistical methods and software used in data analysis and can recognize ethical challenges related to AI in business.

ECTS credits: 5

Teaching language: English, Finnish, Finnish/English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 26.10.-18.12.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Business Intelligence

Suoritettuaan opintojakson opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan merkityksen kilpailuetuna, tuntee liiketoimintatiedon hallinnan peruskäsitteet ja menetelmät, ymmärtää BI-järjestelmän toteuttamisprosessin vaiheet ja osaa hyödyntää joitakin BI-työkaluja liiketoimintatiedon analysoimisessa.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 26.10.-18.12.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Data-analytiikkaa Pythonilla

Opintojakson tavoitteena on syventää määrällisten datojen analysointiosaamista sekä yhdistää tilastollisten menetelmien ja koodauksen osaaminen. Opintojaksolla perehdytään datan visualisointiin Pythonin avulla. Analysointiosaamisen perusmenetelmät kerrataan oppien samalla Python-koodausta. Opintojaksolla luodaan katsaus keskeisimpiin ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen malleihin Python-esimerkkien avulla. Aiempaa koodauskokemusta ei tarvita.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 26.10.-18.12.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Digital Analytics and Consumer Insight

Are you interested in consumers' online behaviour? Join this course to learn more about data visualization and analysis.

ECTS credits: 5

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Contact studies/Online studies

Application period: Elokuu

Teaching period: Syksy 2020

Education is organised by:
Laurea

More information on university’s website

Digital Sales Business and Marketing

In this course, you'll go through different Google and HubSpot certifications and get familiar with the key principles digital marketing and its tools.

ECTS credits: 10

Teaching language: English

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: Elokuu

Teaching period: Syksy 2020

Education is organised by:
Laurea

More information on university’s website

Excel ohjelmointi VBA:lla

Opiskelija syventää Excel-osaamistaan ja tutustuu VBA kieleen ja sen perustoiminnallisuuksiin käytännönläheisesti. Opiskelija tuntee Officen ohjelmien mukana tulevan ohjelmointiympäristön ja kykenee sen avulla tehostamaan mm. Excelin käyttöä.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Basic

Teaching methods: Online studies

Application period: 25.7.-9.8.2020

Teaching period: 24.8.-16.10.2020

Education is organised by:
Haaga-Helia

More information on university’s website

Robotic process automation (RPA)

Ohjelmistorobotiikan perusteet. Ohjelmistorobotikalle soveltuvien prosessien tunnistaminen. Prosessien tehostaminen ohjelmistorobotiikan avulla. Ohjelmistorobottien ominaisuudet. Robotin rakentaminen UiPath Studiolla. Mahdollisuus suorittaa myös 8 op:n laajuisena.

ECTS credits: 5(+3)

Teaching language: Finnish/English

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 19.8.2020 mennessä

Teaching period: 7.9.-31.12.2020

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

Strateginen johtaminen digiympäristössä

Strategisen johtamisen peruskäsitteet digiympäristö toimintaympäristönä, toiminta-ajatus, arvot ja visio. Strategisen johtamisen keskeisten toimien suunnitelu, käyttö ja arviointi. Prosessikuvausten tekniikat ja tehokkuuden mittaamisen mallien käyttö. Laatutyökalut organisaation kehittämisessä.

ECTS credits: 5

Teaching language: Finnish

Level: Advanced

Teaching methods: Online studies

Application period: 23.8. mennessä

Teaching period: 1.9.-13.12.2020

Education is organised by:
Xamk

More information on university’s website

The training is financed by:
Ministry of Education and Culture

Privacy Policy