Haaga-Helian, HAMKin, Laurean, Metropolian ja XAMKin liittouma tarjoaa maksuttoman koodarikoulutuksen!

Tutustu opintojaksoihin

Tutustu opintojaksoihin

Haluatko apua opintojen valintaan? Vastaa 7 kysymykseen. Saat heti suosituksen.

Avaa amkoodari -kysely

Menestyvä liiketoiminta tukeutuu tiedon analysointiin ja tekoälyyn - Opintojakso
Study module content
Study programmes

Advanced AI

The overall learning objective of the course is to give the students insight into machine learning and natural language processing (NLP) technologies and their application in practice.

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Englanti, Suomi, Suomi/Englanti

Taso: Edistynyt

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 9.-18.11.2020

Koulutusaika: Syksy 2021

Koulutuksen järjestäjä:
Haaga-Helia

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Analysointia Excelillä

Opiskelija syventää yleistä Excel-osaamistaan sekä tutustuu datan tuomiseen eri lähteistä ja sen analysointiin Excelin sisäisillä työkaluilla Excelin tietomallia hyödyntäen. 

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 9.-18.11.2020

Koulutusaika: Kevät 2021

Koulutuksen järjestäjä:
Haaga-Helia

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Basics of AI

After the course the student is able to understand what is AI and how it can affect business, recognize opportunities of AI and analyze and visualize data. The student knows the basic statistical methods and software used in data analysis and can recognize ethical challenges related to AI in business.

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Englanti, Suomi, Suomi/Englanti

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 9.-18.11.2020

Koulutusaika: Syksy 2021

Koulutuksen järjestäjä:
Haaga-Helia

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Business Intelligence

Suoritettuaan opintojakson opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan merkityksen kilpailuetuna, tuntee liiketoimintatiedon hallinnan peruskäsitteet ja menetelmät, ymmärtää BI-järjestelmän toteuttamisprosessin vaiheet ja osaa hyödyntää joitakin BI-työkaluja liiketoimintatiedon analysoimisessa.

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 9.-18.11.2020

Koulutusaika: Syksy 2021

Koulutuksen järjestäjä:
Haaga-Helia

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Data-analytiikan perusteet

Miten dataa käsitellään ja analysoidaan Excelillä? Miten dataa voidaan tulkita? Mikä datan ja big datan arvo voi olla?
 

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 27.12.2020 mennessä

Koulutusaika: 5.1.-31.3.2021

Koulutuksen järjestäjä:
Xamk

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Data-analytiikkaa Pythonilla

Opintojakson tavoitteena on syventää määrällisten datojen analysointiosaamista sekä yhdistää tilastollisten menetelmien ja koodauksen osaaminen. Opintojaksolla perehdytään datan visualisointiin Pythonin avulla. Analysointiosaamisen perusmenetelmät kerrataan oppien samalla Python-koodausta. Opintojaksolla luodaan katsaus keskeisimpiin ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen malleihin Python-esimerkkien avulla. Aiempaa koodauskokemusta ei tarvita.

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 25.7.-9.8.2020

Koulutusaika: 26.10.-18.12.2020

Koulutuksen järjestäjä:
Haaga-Helia

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Digitaalinen liiketoiminta ja ketterä kehitys

Osaat tunnistaa ja kuvata digitaalisen liiketoiminnan kannalta merkittävät tekijät, megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. Osaat kuvata ja analysoida digiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnalle sekä soveltaa ketterän kehityksen menetelmiä. 
 

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 27.12.2020 mennessä

Koulutusaika: 9.3.-16.5.2021

Koulutuksen järjestäjä:
Xamk

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Digital Sales Business and Marketing

In this course, you'll go through different Google and HubSpot certifications and get familiar with the key principles digital marketing and its tools.

Opintopisteet: 10

Opetuskieli: Englanti

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 23.11-6.12.2020

Koulutusaika: 1-3.2021

Koulutuksen järjestäjä:
Laurea

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Excel ohjelmointi VBA:lla

Opiskelija syventää Excel-osaamistaan ja tutustuu VBA kieleen ja sen perustoiminnallisuuksiin käytännönläheisesti. Opiskelija tuntee Officen ohjelmien mukana tulevan ohjelmointiympäristön ja kykenee sen avulla tehostamaan mm. Excelin käyttöä.

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 9.-18.11.2020

Koulutusaika: Kevät 2021

Koulutuksen järjestäjä:
Haaga-Helia

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Lean-ajattelu

Tunnet Lean-ajattelun periaatteet ja Lean-toiminnan keskeiset työkalut sekä osaat soveltaa Lean-periaatteita 
ja –johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa.
 

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 27.12.2020 mennessä

Koulutusaika: 5.1.-28.2.2021

Koulutuksen järjestäjä:
Xamk

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Pythonin perusteet

Opiskelija osaa Python kielen perusteet tiedon analysoinnin näkökulmasta katsottuna
 

Opintopisteet: 2

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 15.2.-28.02.2021

Koulutusaika: 15.3.-07.05.2021

Koulutuksen järjestäjä:
HAMK

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Strateginen johtaminen digiympäristössä

Strategisen johtamisen peruskäsitteet digiympäristö toimintaympäristönä, toiminta-ajatus, arvot ja visio. Strategisen johtamisen keskeisten toimien suunnitelu, käyttö ja arviointi. Prosessikuvausten tekniikat ja tehokkuuden mittaamisen mallien käyttö. Laatutyökalut organisaation kehittämisessä.

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Edistynyt

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 28.2.2021 mennessä

Koulutusaika: 9.3.-16.5.2021

Koulutuksen järjestäjä:
Xamk

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Advanced AI

The overall learning objective of the course is to give the students insight into machine learning and natural language processing (NLP) technologies and their application in practice.

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Englanti, Suomi, Suomi/Englanti

Taso: Edistynyt

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 9.-18.11.2020

Koulutusaika: Syksy 2021

Koulutuksen järjestäjä:
Haaga-Helia

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Analysointia Excelillä

Opiskelija syventää yleistä Excel-osaamistaan sekä tutustuu datan tuomiseen eri lähteistä ja sen analysointiin Excelin sisäisillä työkaluilla Excelin tietomallia hyödyntäen. 

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 9.-18.11.2020

Koulutusaika: Kevät 2021

Koulutuksen järjestäjä:
Haaga-Helia

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Basics of AI

After the course the student is able to understand what is AI and how it can affect business, recognize opportunities of AI and analyze and visualize data. The student knows the basic statistical methods and software used in data analysis and can recognize ethical challenges related to AI in business.

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Englanti, Suomi, Suomi/Englanti

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 9.-18.11.2020

Koulutusaika: Syksy 2021

Koulutuksen järjestäjä:
Haaga-Helia

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Business Intelligence

Suoritettuaan opintojakson opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan merkityksen kilpailuetuna, tuntee liiketoimintatiedon hallinnan peruskäsitteet ja menetelmät, ymmärtää BI-järjestelmän toteuttamisprosessin vaiheet ja osaa hyödyntää joitakin BI-työkaluja liiketoimintatiedon analysoimisessa.

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 9.-18.11.2020

Koulutusaika: Syksy 2021

Koulutuksen järjestäjä:
Haaga-Helia

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Data-analytiikan perusteet

Miten dataa käsitellään ja analysoidaan Excelillä? Miten dataa voidaan tulkita? Mikä datan ja big datan arvo voi olla?
 

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 27.12.2020 mennessä

Koulutusaika: 5.1.-31.3.2021

Koulutuksen järjestäjä:
Xamk

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Data-analytiikkaa Pythonilla

Opintojakson tavoitteena on syventää määrällisten datojen analysointiosaamista sekä yhdistää tilastollisten menetelmien ja koodauksen osaaminen. Opintojaksolla perehdytään datan visualisointiin Pythonin avulla. Analysointiosaamisen perusmenetelmät kerrataan oppien samalla Python-koodausta. Opintojaksolla luodaan katsaus keskeisimpiin ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen malleihin Python-esimerkkien avulla. Aiempaa koodauskokemusta ei tarvita.

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 25.7.-9.8.2020

Koulutusaika: 26.10.-18.12.2020

Koulutuksen järjestäjä:
Haaga-Helia

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Digitaalinen liiketoiminta ja ketterä kehitys

Osaat tunnistaa ja kuvata digitaalisen liiketoiminnan kannalta merkittävät tekijät, megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. Osaat kuvata ja analysoida digiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnalle sekä soveltaa ketterän kehityksen menetelmiä. 
 

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 27.12.2020 mennessä

Koulutusaika: 9.3.-16.5.2021

Koulutuksen järjestäjä:
Xamk

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Digital Sales Business and Marketing

In this course, you'll go through different Google and HubSpot certifications and get familiar with the key principles digital marketing and its tools.

Opintopisteet: 10

Opetuskieli: Englanti

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 23.11-6.12.2020

Koulutusaika: 1-3.2021

Koulutuksen järjestäjä:
Laurea

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Excel ohjelmointi VBA:lla

Opiskelija syventää Excel-osaamistaan ja tutustuu VBA kieleen ja sen perustoiminnallisuuksiin käytännönläheisesti. Opiskelija tuntee Officen ohjelmien mukana tulevan ohjelmointiympäristön ja kykenee sen avulla tehostamaan mm. Excelin käyttöä.

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 9.-18.11.2020

Koulutusaika: Kevät 2021

Koulutuksen järjestäjä:
Haaga-Helia

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Lean-ajattelu

Tunnet Lean-ajattelun periaatteet ja Lean-toiminnan keskeiset työkalut sekä osaat soveltaa Lean-periaatteita 
ja –johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa.
 

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 27.12.2020 mennessä

Koulutusaika: 5.1.-28.2.2021

Koulutuksen järjestäjä:
Xamk

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Pythonin perusteet

Opiskelija osaa Python kielen perusteet tiedon analysoinnin näkökulmasta katsottuna
 

Opintopisteet: 2

Opetuskieli: Suomi

Taso: Perus

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 15.2.-28.02.2021

Koulutusaika: 15.3.-07.05.2021

Koulutuksen järjestäjä:
HAMK

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Strateginen johtaminen digiympäristössä

Strategisen johtamisen peruskäsitteet digiympäristö toimintaympäristönä, toiminta-ajatus, arvot ja visio. Strategisen johtamisen keskeisten toimien suunnitelu, käyttö ja arviointi. Prosessikuvausten tekniikat ja tehokkuuden mittaamisen mallien käyttö. Laatutyökalut organisaation kehittämisessä.

Opintopisteet: 5

Opetuskieli: Suomi

Taso: Edistynyt

Opetusmuoto: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen: 28.2.2021 mennessä

Koulutusaika: 9.3.-16.5.2021

Koulutuksen järjestäjä:
Xamk

Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Koulutuksen rahoittaa:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tietosuojaseloste